Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 25-01-2014

  

Oprettet: 25-01-2011
Revideret: 28-01-2011

Guide til høringssvar for konkrete ejendomme vedrørende vandplaner

Anvisninger på faglig vurdering af vandplanforslagene med henblik på indsigelse for landmænd.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 11-01-2012 Oprettet: 25-01-2011 Revideret: 28-01-2011

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Landskonsulent

Knud Erik Jensen

Team Miljøjura


Af samme forfatter

Ophør af 20-årigt tilsagn - hvad skal man være opmærksom på?
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre rege...
31.08.18
Overblik over lovgivning inden for naturforvaltning - og samspil mellem regler
Samspil mellem Naturbeskyttelseslovens § 3, 1 års reglen, permanent genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anmeld...
31.08.18
Afklaring om anmeldelsespligt i Natura 2000-områder
SEGES redegør for anmeldelsespligt for arealer i Natura 2000 områder.
28.08.18
Landbrug indgår i nationale interesser i kommuneplanlægningen
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og stør...
19.03.18
1 års reglen gælder ved MFO-brak
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning har udsendt orientering om naturtypebekendtgørelsens § 2, herunder afklaring i forho...
11.05.17