Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-10-2014

  

Oprettet: 26-09-2014

Konference om Fremtidens vandråd og vandplanlægning den 30. oktober 2014

Kommunernes Landsforening og Videncentret for Landbrug inviterer til konference om arbejdet med og i vandrådene. Fokus bliver opsamling på de hidtidige erfaringer og indspil til fremtidens arbejde med involverende vandplanlægning.

Deltag i konference med indlæg og dialog om fremtidens vandråd og vandplanlægning. Den danske vandforvaltning står, jf. Natur og Landbrugskommissionen, overfor en markant ændring, hvor man bevæger sig fra en generel regulering til en forvaltning, hvor man i langt højere grad tager udgangspunkt i lokale forhold. Der er med vandrådene gjort en række erfaringer med en sådan lokal tilgang. Bliv klogere på hvorledes man også laver involverende vandforvaltning i vore nærmeste lande og deltag i dialogen om fremtidens vandplanlægning.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til aktører, der arbejder med og interesserer sig for vandplanlægning. På konferencen lægges op til en bred debat om erfaringerne med vandrådene og om de fremtidige muligheder, som en vandforvaltning med interessentinddragelse giver. Derfor er konferencen rettet mod såvel landbruget, de grønne organisationer og myndighederne, især kommunerne og staten.

Formål

Konferencens formål er at understøtte det videre arbejde med involverende vandplanlægning. Konferencen vil bidrage med inspiration og ideer til det videre arbejde, baseret dels på de gode erfaringer fra arbejdet i vandrådene og dels med baggrund i internationale erfaringer.
Formen er en blanding af indlæg, dialog i salen samt paneldebat.

Indlægsholdere

  • Kommunale vandrådskoordinatorer
  • Vandrådsdeltagere - flere organisationer
  • Danmarks Sportsfiskerforbund
  • Landbrug & Fødevarer
  • Kommunernes Landsforening
  • Videncentret for Landbrug
  • Havs- och vattenmyndigheten, Sverige
  • The Rivers Trust, England
  • Landesverband der Wasser- und Bodenverbände, Slesvig-Holsten
  • Naturstyrelsen 

Fuldt konferenceprogram og tilmelding.

Dato

Den 30. oktober 2014.

Pris

Kr. 1.600 ekskl. moms.

 

Tilmeldingsfrist

27. oktober 2014.

 

Adresse

Vingsted Hotel & Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten

 

Faglige kontakter for dagen

Irene Wiborg, Projektchef, Videncentret for Landbrug, Planter & Miljø.
Mail: iaw@vfl.dk, tlf. 8740 5449.

Niels Philip Jensen, Konsulent, KL - Teknik- og Miljøkontoret.
Mail: npj@kl.dk , tlf. 3370 3750.

Om arrangørerne

Kommunernes Landsforening samler kommunerne, som er den lokale myndighed, der administrerer loven og kender til de praktiske forhold ved vandløbene. Kommunerne leverer i år forslag til indsatsprogram for vandløb, og nye vandråd rådgiver kommunerne herom. Vandråd er i nær familie med andre eksisterende kommunale råd. Kommunerne har stor erfaring med og glæde af sådanne råd, der involverer borgere og brugere.

Videncentret for Landbrug har de sidste 10 år arbejdet i en række af nationale og internationale projekter, som har beskæftiget sig med Vandrammedirektivets hensigter med involverende planlægning. Dette både på det teoretiske plan, men i høj grad også på det praktiske plan - helt ude på marken og i vandløbet, hvor udfordringer og løsninger bliver konkrete - og i samspillet mellem landmand, myndigheder, forskere og øvrige aktører.

Sidst bekræftet: 26-09-2014 Oprettet: 26-09-2014 Revideret: 26-09-2014

 Faglig kontakt

Projektchef
Irene Wiborg
Videncentret for Landbrug, Planter & Miljø
Mail: iaw@vfl.dk
Tlf. 8740 5449 

Konsulent Niels Philip Jensen
KL - Teknik- og Miljøkontoret
Mail: npj@kl.dk
Tlf. 3370 3750

 Arrangørerne

 

Forfatter

Planter & Miljø