Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2014

Landmanden som Vandforvalter 

Oprettet: 08-04-2013

Om netværket

Videncentret for Landbrug har samlet nogle af landets førende eksperter inden for klimatilpasning, som arbejder på at udvikle og afprøve forskellige tilpasningstiltag. Netværket vil undersøge og udarbejde nogle løsningsmodeller, som danske kommuner kan lade sig inspirere af, når de skal udforme oversvømmelsesplaner.

Partnerne ser de danske landmænd som en central del af løsningen. Landmændene har erfaring med afvandingsforhold og vil via kontrollerede oversvømmelser og vandophobning i deres dræningssystemer, kunne bidrage til at forhindre oversvømmelser i byerne, hvor det er vanskeligt og dyrt at gardere sig mod regnen.

Netværket vil med udgangspunkt i arbejdet i 3 områder, hvor der er udfordringer med oversvømmelse, udvikle et idekatalog med forslag til nye koblinger mellem teknologi og arealanvendelse der kan implementeres lokalt.

Både Holstebro, Horsens og Silkeborg Kommune har meldt sig til at indgå i pilotprojektet, og en række andre kommuner er interesserede i at afprøve de nye løsningsmodeller for især oversvømmelsesproblematikken, men også for afhjælpning af tørke samt genoprettelse eller udvikling af rekreative muligheder. Målet er på sigt, at løsningsmodellerne bliver udbredt til alle de mange kommuner der er belastet af de ændrede klimaforhold.

Landmanden som Vandforvalter  er medfinansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet.

Sidst bekræftet: 19-06-2014 Oprettet: 08-04-2013 Revideret: 08-04-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Afdelingsleder

Irene Asta Wiborg

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Pixibog for vandråd 2017 – Opgave 1 Små vandløb
Denne pixibog er udarbejdet af SEGES som en hjælp til vandrådenes arbejde med at faktatjekke, hvorvidt afgrænsningen imelle...
02.08.17
Nye vandråd skal kvalificere udpegning af ‘små vandløb’ og ‘stærkt modificerede’ vandløbsstrækninger
Alle foreninger i hvert hovedvandopland skal koordinere indstillingen af ét medlem til L&F senest 24. marts – og indstille ...
13.03.17
Fakta-ark om målrettede miljøtiltag
På denne side kan du nemt og hurtigt tilgå information om det enkelte miljøtiltag. Siden opdateres og udvides løbende.
13.10.16
Nyt demonstrationsområde for virkemidler til målrettet regulering
Området ved Hagens Møllebæk nord for Skive er et demonstrationsområde, hvor man via kortlægninger og målinger finder område...
03.10.16
Visualisering af Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde Fjord
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som...
23.09.16

 


Hent pjecen "Landmanden som Vandforvalter".


Dette projekt medfinansieres af
"Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".