Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2014

Landmanden som Vandforvalter 

Oprettet: 08-04-2013

Om netværket

Videncentret for Landbrug har samlet nogle af landets førende eksperter inden for klimatilpasning, som arbejder på at udvikle og afprøve forskellige tilpasningstiltag. Netværket vil undersøge og udarbejde nogle løsningsmodeller, som danske kommuner kan lade sig inspirere af, når de skal udforme oversvømmelsesplaner.

Partnerne ser de danske landmænd som en central del af løsningen. Landmændene har erfaring med afvandingsforhold og vil via kontrollerede oversvømmelser og vandophobning i deres dræningssystemer, kunne bidrage til at forhindre oversvømmelser i byerne, hvor det er vanskeligt og dyrt at gardere sig mod regnen.

Netværket vil med udgangspunkt i arbejdet i 3 områder, hvor der er udfordringer med oversvømmelse, udvikle et idekatalog med forslag til nye koblinger mellem teknologi og arealanvendelse der kan implementeres lokalt.

Både Holstebro, Horsens og Silkeborg Kommune har meldt sig til at indgå i pilotprojektet, og en række andre kommuner er interesserede i at afprøve de nye løsningsmodeller for især oversvømmelsesproblematikken, men også for afhjælpning af tørke samt genoprettelse eller udvikling af rekreative muligheder. Målet er på sigt, at løsningsmodellerne bliver udbredt til alle de mange kommuner der er belastet af de ændrede klimaforhold.

Landmanden som Vandforvalter  er medfinansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet.

Sidst bekræftet: 19-06-2014 Oprettet: 08-04-2013 Revideret: 08-04-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Chef for Miljø & Land

Irene Asta Wiborg

Miljø & Land


Af samme forfatter

Aftale og lovgrundlag for målrettede tiltag og regulering
Frem mod 2021 er der planlagt en række tiltag, som skal sikre et bedre vandmiljø. Se oversigt over de aftaler, regler og lo...
12.11.17
Braklægning af landbrugsjord som følge af kvælstofmålsætninger
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2...
08.11.17
Visualisering af Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde Fjord
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som...
23.09.16
Dialogmøde om marine virkemidler til sikring af god økologisk tilstand i vandmiljøet
Den 15. december 2015 var SEGES i samarbejde med Partnerskabet for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering værter...
21.12.15
Perspektiver i mere lokal vandforvaltning
Erfaringer fra England, Tyskland, Sverige og Danmark viser, at en lokal forankring og aktiv involvering i planlægning og ud...
12.05.15

 


Hent pjecen "Landmanden som Vandforvalter".


Dette projekt medfinansieres af
"Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".