Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-05-2015

Landmanden som Vandforvalter 

Oprettet: 08-04-2013

Presse

Læs artikler om projektet:

Landmænd kan redde byer fra oversvømmelser - DR P4 Midt &Vest, 17. juni 2014

Landmandens marker kan blive svaret på byernes oversvømmelser - Politiken, 25. maj 2014

Landmænd kan løse byoversvømmelser - TV2 Midt-Vest, 24. maj 2014

Tjen penge på skybrud - LandbrugsAvisen, 6. maj 2014

Landmænd skal redde byen – Landbrug Nord, 6. maj 2014

Landmanden som vandforvalter – KTCs Teknik & Miljø, april 2014

Landbrugsjord skal oversvømmes for at forhindre oversvømmelser i byen – Dr.dk, 7. marts 2014

Landmanden som vandforvalter - TV2, 26. oktober 2013

Landmænd kan reducere oversvømmelser i byerne - Videncentret for Landbrug

Landmænd skal redde byer fra oversvømmelse - DR
 

Sidst bekræftet: 07-05-2014 Oprettet: 08-04-2013 Revideret: 08-04-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Chef for Miljø & Land

Irene Asta Wiborg

Miljø & Land


Af samme forfatter

Aftale og lovgrundlag for målrettede tiltag og regulering
Frem mod 2021 er der planlagt en række tiltag, som skal sikre et bedre vandmiljø. Se oversigt over de aftaler, regler og lo...
12.11.17
Braklægning af landbrugsjord som følge af kvælstofmålsætninger
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2...
08.11.17
Visualisering af Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde Fjord
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som...
23.09.16
Dialogmøde om marine virkemidler til sikring af god økologisk tilstand i vandmiljøet
Den 15. december 2015 var SEGES i samarbejde med Partnerskabet for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering værter...
21.12.15
Perspektiver i mere lokal vandforvaltning
Erfaringer fra England, Tyskland, Sverige og Danmark viser, at en lokal forankring og aktiv involvering i planlægning og ud...
12.05.15

 Kontakt

Storå-oplandet
Involverede partnere:
Flemming Kofoed, Holstebro Kommune, Flemming.Kofoed@holstebro.dk 

Charlotte Højbjerre, Herning Kommune, ngoch@herning.dk 
 

Karen Thomasen, Heden & Fjorden, kvt@hflc.dk

Caseansvarlig:
Henrik Vest Sørensen,
Orbicon, vest@orbicon.dk 

Gudenåen
Involverede partnere:
Poul Hald Møller, Silkeborg Kommune, phm@silkeborg.dk
 
Eja Lund, LMO, ejl@lmo.dk

Caseansvarlige:
Christen Duus Børgesen,
AgroØkologi, Christen.borgesen@agrsci.dk
 
Torsten V. Jacobsen, DHI, tvj@dhigroup.com

Bygholm Å/Hansted Å
Involverede partnere:
Keld Rasmussen, Horsens Kommune, kra@horsens.dk 

Børge Olesen Nielsen, LMO, bon@lro.dk 

Caseansvarlig:
Hans Jørgen Henriksen, GEUS, hjh@geus.dk

Projektleder for netværket:
Irene Wiborg, Videncentret for Landbrug, iaw@vfl.dk

 


Hent pjecen "Landmanden som Vandforvalter".


Dette projekt medfinansieres af
"Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".