Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2014

Landmanden som Vandforvalter 

Oprettet: 08-04-2013
Revideret: 15-01-2014

Tidsplan

Se tidsplanen for projektet Landmanden som Vandforvalter, der strækker sig fra oktober 2012 til september 2014.

Klik for større udgave eller hent tidsplanen i pdf-format..

 

 

 

Sidst bekræftet: 19-06-2014 Oprettet: 08-04-2013 Revideret: 15-01-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Chef for Miljø & Land

Irene Asta Wiborg

Miljø & Land


Af samme forfatter

Invitation: Kom til informationsmøde om multifunktionel jordfordeling 11. eller 12. marts
Er du landbrugskonsulent, og vil du være i stand til at rådgive om multifunktionel jordfordeling og indgå i processen og de...
21.02.20
Aftale og lovgrundlag for målrettede tiltag og regulering
Frem mod 2021 er der planlagt en række tiltag, som skal sikre et bedre vandmiljø. Se oversigt over de aftaler, regler og lo...
12.11.17
Braklægning af landbrugsjord som følge af kvælstofmålsætninger
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2...
08.11.17
Visualisering af Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde Fjord
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som...
23.09.16
Dialogmøde om marine virkemidler til sikring af god økologisk tilstand i vandmiljøet
Den 15. december 2015 var SEGES i samarbejde med Partnerskabet for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering værter...
21.12.15

 


Hent pjecen "Landmanden som Vandforvalter".


Dette projekt medfinansieres af
"Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".