Feedback Form

Landmanden som Vandforvalter 

Oprettet: 22-03-2013

Caseområder

Netværket vil udvikle et idekatalog med forslag til nye koblinger mellem teknologi og arealanvendelse, der kan implementeres lokalt. 

Udgangspunktet er taget i områder, hvor såvel kommuner som landmænd har udfordringer med oversvømmelse og/eller tørke.

Målet er på sigt, at løsningerne bliver udbredt til alle de mange kommuner, som er belastet af de ændrede klimaforhold.

Løsninger udvikles for Storåens opland (med udgangspunkt i Holstebro), Gudenåens opland (med udgangspunkt i Silkeborg) og Bygholm Å/Hansted Å (med udgangspunkt i Horsens).

Klik på kort eller fotos for at læse mere om de enkelte caseområder.

Holstebro Silkeborg Horsens Holstebro Silkeborg Horsens Holstebro Silkeborg Horsens
Sidst bekræftet: 22-03-2013 Oprettet: 22-03-2013 Revideret: 22-03-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Afdelingsleder
Irene Asta Wiborg
Anlæg & Miljø, Miljø & Land

Af samme forfatter

Nye vandråd skal kvalificere udpegning af ‘små vandløb’ og ‘stærkt modificerede’ vandløbsstrækninger
Alle foreninger i hvert hovedvandopland skal koordinere indstillingen af ét medlem til L&F senest 24. marts – og indstille ...
13.03.17
Fakta-ark om målrettede miljøtiltag
På denne side kan du nemt og hurtigt tilgå information om det enkelte miljøtiltag. Siden opdateres og udvides løbende.
13.10.16
Nyt demonstrationsområde for virkemidler til målrettet regulering
Området ved Hagens Møllebæk nord for Skive er et demonstrationsområde, hvor man via kortlægninger og målinger finder område...
03.10.16
Visualisering af Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde Fjord
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som...
23.09.16
En dag i kvælstoffets navn
SEGES Planter & Miljø var vært for arrangementet, hvor folk som arbejder med kvælstof på forskellige niveauer, var samlet t...
03.06.16

 Kontakt

Projektet:

Irene A. Wiborg Projektchef

 


Hent pjecen "Landmanden som Vandforvalter".


Dette projekt medfinansieres af
"Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".