Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-03-2019

Landmanden som Vandforvalter 

Oprettet: 22-03-2013

Caseområder

Netværket vil udvikle et idekatalog med forslag til nye koblinger mellem teknologi og arealanvendelse, der kan implementeres lokalt. 

Udgangspunktet er taget i områder, hvor såvel kommuner som landmænd har udfordringer med oversvømmelse og/eller tørke.

Målet er på sigt, at løsningerne bliver udbredt til alle de mange kommuner, som er belastet af de ændrede klimaforhold.

Løsninger udvikles for Storåens opland (med udgangspunkt i Holstebro), Gudenåens opland (med udgangspunkt i Silkeborg) og Bygholm Å/Hansted Å (med udgangspunkt i Horsens).

Klik på kort eller fotos for at læse mere om de enkelte caseområder.

Holstebro Silkeborg Horsens Holstebro Silkeborg Horsens Holstebro Silkeborg Horsens
Sidst bekræftet: 22-03-2013 Oprettet: 22-03-2013 Revideret: 22-03-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Chef for Miljø & Land

Irene Asta Wiborg

Miljø & Land


Af samme forfatter

Aftale og lovgrundlag for målrettede tiltag og regulering
Frem mod 2021 er der planlagt en række tiltag, som skal sikre et bedre vandmiljø. Se oversigt over de aftaler, regler og lo...
12.11.17
Braklægning af landbrugsjord som følge af kvælstofmålsætninger
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2...
08.11.17
Visualisering af Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde Fjord
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som...
23.09.16
Dialogmøde om marine virkemidler til sikring af god økologisk tilstand i vandmiljøet
Den 15. december 2015 var SEGES i samarbejde med Partnerskabet for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering værter...
21.12.15
Perspektiver i mere lokal vandforvaltning
Erfaringer fra England, Tyskland, Sverige og Danmark viser, at en lokal forankring og aktiv involvering i planlægning og ud...
12.05.15

 Kontakt

Projektet:

Irene A. Wiborg Projektchef

 


Hent pjecen "Landmanden som Vandforvalter".


Dette projekt medfinansieres af
"Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".