Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-05-2015

  

Oprettet: 06-05-2013
Revideret: 16-01-2014

Kalender

 
 
   
Dato  Projektets aktiviteter  Projekt-præsentationer 
15/11/12  Kick-Off for interne og centrale eksterne interessenter.
Ansvarlig: Videncentret for Landbrug. 
 
7/3/13    Klimatilpasningsmøde Region Midt.
Se præsentationen
25/4/13    Konference om klimatilpasning i kommunerne - Holstebro. 
Se præsentationen.
28/5/13  Forberedende arbejdsmøde - Silkeborg.
Ansvarlig: DHI/Agroøkologi
 
29-30/5/13    KTC's Natur-og Miljøkonference - Nyborg. Se præsentation
31/5/13    Fælles politisk temamøde: Klimatilpasning - Musikteatret Holstebro
11/6/13  Forberedende arbejdsmøde - Storå-oplandet.
Ansvarlig: Orbicon.
 
12/6/13 Forberedende arbejdsmøde - Horsens.
Ansvarlig: GEUS
 
15/6/13  Studietur, Storåens opland. Ansvarlig: Orbicon/Holstebro Kommune.   
16/8/13    Agroøkologi studiegruppe (35 personer) besøger Storå-oplandets caseområde - Holstebro. 
26/8/13  Faglig review dag - Aarhus. Ansvarlig: Bioscience/VFL   
27/8/13    Naturstyrelsens Vandløbsforum - København.
Se præsentationen
12/9/13    Odense Kommunes studietur til VFL
Se præsentationen 
7/11/13    Brugermøde for VASP, VandløbsGIS og VASP-GPS
Se præsentationen 
12/11/13    Møde m. Aarhus Kommune og Aarhus Vand
Se præsentationen 
6/3/14  Case-seminar Storå-oplandet - Holstebro
Invitation og dagsorden
Ansvarlig: Orbicon  
 
17/3-14  Case-seminar Bygholm/Hansted Å.
Invitation og dagsorden
Ansvalig: GEUS
 
8/4/214  Case-seminar Gudenåen.
Invitation og dagsorden
Ansvarlig: DHI/Agroøkologi 
 
9/4/14  Samlende internt seminar - Foulum. Ansvarlig: Agroøkologi/VFL    
20/5-14  Klimatilpasning til fordel for flere interessenter
Indlæg for Gefion
Se præsentationen 
17/6/14  Afsluttende stor-seminar - Foulum. Ansvarlig: Bioscience/VFL. (Deltagergebyr)  Se præsentationerne

 
Sidst bekræftet: 19-05-2014 Oprettet: 06-05-2013 Revideret: 16-01-2014

Forfatter

Planter & Miljø

 


Hent pjecen "Landmanden som Vandforvalter".


Dette projekt medfinansieres af
"Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".