Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2019

 1691

Oprettet: 27-03-2014

Landmænd kan bidrage til løsning af byers udfordring med oversvømmelser

Partnerne i netværksprojektet Landmanden som Vandforvalter har udarbejdet en artikel, der beskriver mulige virkemidler, der kan benyttes i forbindelse med klimatilpasningstiltag - med særligt fokus på tiltag, der kan gennemføres i landbrugsområder.

Virkemidler i forbindelse med klimatilpasningstiltag i landbrugsområder

Landmanden som Vandforvalter er et netværksprojekt, der lægger op til at ændre måden, vi håndterer vores klimaudfordringer på. Projektet arbejder for at skabe konkrete strategier for vandforvaltning i det åbne landskab med udgangspunkt i lokale forhold. Netværkets hovedtanke er, at dette gøres bedst i et samspil mellem kommuner, landbruget og eksperter, hvor de forskellige aktørers viden bringes i spil med henblik på at finde løsninger til gavn for alle. Et af resultaterne af netværksarbejdet er en række konkrete forslag til virkemidler, der kan benyttes i forbindelse med klimatilpasningstiltag, med særligt fokus på tiltag, der kan gennemføres i landbrugsområder.

Projektet er nu så langt, at virkemidlerne er blevet beskrevet på flere faktaark og i artiklen Landmænd kan bidrage til løsning af byers udfordring med oversvømmelser, der også bliver publiceret i en forkortet udgave i det kommende KTC-magasin ’Teknik og Miljø’ i april 2014.

Landmanden - en central medspiller til løsning af fremtidens klimaudfordringer

Netværket har haft fokus på muligheder i forhold til lokale løsninger, sådan at også landmanden skal kunne se en forretningsidé i hans inddragelse i klimatilpasningstiltag. Dermed har netværket været med til at tage et vigtigt skridt i retning af, at skabe fokus omkring mulige løsninger på fremtidens klimaudfordringer, hvor landmanden kan være en central medspiller. Vi tror på, at tankegangen om Landmanden som Vandforvalter kan gavne landmandens forretning og samtidig bidrage til løsninger på samfundets udfordringer med klimatilpasning.

Konference den 17. juni 2014 viser netværkets konklusioner

De endelige resultater og konklusioner af netværkets arbejde fremlægges på en konference den 17. juni 2014, se mere på www.vandforvalter.dk . Tak til GUDP under NaturErhvervstyrelsen for medfinansiering af netværket Landmanden som Vandforvalter.

Forfattere på artiklen ‘Landmænd kan bidrage til løsning af byers udfordring med oversvømmelser’:

  • Irene A. Wiborg (projektleder), Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus, tlf. 87405449, iaw@vfl.dk.
  • Brian Kronvang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg, tlf. 87158746, bkr@dmu.dk.
  • Jane Bang Poulsen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Vejlsøvej 25, 8600, tlf. 87158493, jpo@dmu.dk.
  • Kristina Møberg Jensen, Orbicon A/S, Rolundvej 23, 5260 Odense S, tlf. 66154640, kmje@orbicon.dk.
  • Henrik Vest Sørensen, Orbicon A/S, Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J, tlf. 87386166, vest@orbicon.dk.
  • Christen Duus Børgesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, tlf. 87157745, christen.borgesen@agrisci.dk.
  • Hans Jørgen Henriksen, GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K, tlf. 91333612, hjh@geus.dk
  • Torsten V. Jacobsen, DHI, Agern Allé 5, 2970 Hørsholm, tlf. 45169063, tvj@dhigroup.com
Sidst bekræftet: 27-03-2014 Oprettet: 27-03-2014 Revideret: 27-03-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Afdelingsleder

Irene Asta Wiborg

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Aftale og lovgrundlag for målrettede tiltag og regulering
Frem mod 2021 er der planlagt en række tiltag, som skal sikre et bedre vandmiljø. Se oversigt over de aftaler, regler og lo...
12.11.17
Braklægning af landbrugsjord som følge af kvælstofmålsætninger
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2...
08.11.17
Fakta-ark om målrettede miljøtiltag
På denne side kan du nemt og hurtigt tilgå information om det enkelte miljøtiltag. Siden opdateres og udvides løbende.
13.10.16
Visualisering af Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde Fjord
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som...
23.09.16
En dag i kvælstoffets navn
SEGES Planter & Miljø var vært for arrangementet, hvor folk som arbejder med kvælstof på forskellige niveauer, var samlet t...
03.06.16
Dette projekt medfinansieres af ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet.