Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-05-2015

  

Oprettet: 02-05-2013

Præsentationer


Præsentationer fra konferencen "Landmanden som Vandforvalter" den 17. juni 2014

Se eller gense præsentationerne fra konferencen, der fandt sted på AU Foulum.

Klimatilpasning til fordel for flere interessenter - 20. maj 2014

Indlæg for Gefion.
Hent præsentation som pdf

Plantekongres 14-15. januar 2014

Klimatilpasning til fordel for flere interessenter - Erfaringer fra netværket ”Landmanden som vandforvalter”
Hent præsentationen som pdf

Møde m. Aarhus Kommune og Aarhus Vand - 12. november 2013

Lystrup-udfordringer
Hent præsentationen som pdf

Brugermøde for VASP, VandløbsGIS og VASP-GPS -7. november 2013

Hjælp fra en uventet kant
Hent præsentationen som pdf

Odense Kommunes studietur til VFL - 12. september 2013

Klimatilpasning Natur og Landbrugskommissionen
Hent præsentationen som pdf

Møde med kommunalt netværk ’Rugekassen’ - 20. juni 2013

Vi kan skabe gevinster når vi klimasikrer - Eller vi kan i det mindste spare penge ved at samtænke
Hent præsentationen som pdf

KTC's Natur- og Miljøkonference 2013 - 29-30. maj Nyborg

Klimaproblematik og samspil
Hent præsentation som pdf

Konference om klimatilpasning i kommunerne. 25. april 2013 - Holstebro

Vi kan skabe gevinster, når vi klimasikrer.
Hent præsentation som pdf

Klimatilpasningsmøde. 7. marts 2013 - Region Midt

Hjælp fra en uventet kant. Hvordan kan man inddrage landbruget i løsningerne lokalt? 
Hent præsentation som pdf

Møde med Patriotisk Selskab - 9. januar 2013

Landmanden som vandforvalter
Hent præsentationen som pdf

Sidst bekræftet: 06-05-2014 Oprettet: 02-05-2013 Revideret: 02-05-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Chef for Miljø & Land

Irene Asta Wiborg

Miljø & Land


Af samme forfatter

Aftale og lovgrundlag for målrettede tiltag og regulering
Frem mod 2021 er der planlagt en række tiltag, som skal sikre et bedre vandmiljø. Se oversigt over de aftaler, regler og lo...
12.11.17
Braklægning af landbrugsjord som følge af kvælstofmålsætninger
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2...
08.11.17
Visualisering af Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde Fjord
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som...
23.09.16
Dialogmøde om marine virkemidler til sikring af god økologisk tilstand i vandmiljøet
Den 15. december 2015 var SEGES i samarbejde med Partnerskabet for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering værter...
21.12.15
Perspektiver i mere lokal vandforvaltning
Erfaringer fra England, Tyskland, Sverige og Danmark viser, at en lokal forankring og aktiv involvering i planlægning og ud...
12.05.15

 Kontakt

Projektet:

Irene A. Wiborg Projektchef

Website og administration:

 

Marianne Greve Rasmussen Kommunikations-
koordinator

 


Hent pjecen "Landmanden som Vandforvalter".


Dette projekt medfinansieres af
"Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".