Oprettet: 27-11-2019

PowerPoint-shows og videoer om kollektive virkemidler

Se PowerPoint-shows og videoer om godkendte virkemidler – minivådområder. vådområde- og lavbundsprojekter samt privat skovrejsning. Bliv også klogere på intelligente bufferzoner, afbrudte og mættede randzoner.

Der er to hovedelementer i den målrettede kvælstofindsats i planperioden 2019-21:

  • Den målrettede kvælstof- og arealregulering på dyrkningsfladen (efterafgrøder, tidlig såning mv.)
  • De kollektive virkemidler (minivådområder, vådområder og skovrejsning)

Den målrettede regulering på dyrkningsfladen er skarpt adskilt fra de kollektive virkemidler. Det betyder blandt andet at et minivådområde på ejendommen ikke reducerer den mængde efterafgrøder, der skal etableres.

I dette dokument har vi samlet materialer om de kollektive virkemidler.

Få et hurtigt overblik i dette skema  eller denne præsentation.

Kollektive virkemidler

Der er for tiden godkendt følgende typer kollektive virkemidler, som du kan opnå tilskud til:

Flere kollektive virkemidler er i test og forventes godkendt i løbet af de kommende år. Det drejer sig blandt andet om:

  • Intelligente bufferzoner
  • Afbrudte dræn
  • Fosforfiltre
  • Mættede randzoner

Mange af de nuværende kendte og fremtidige virkemidler er samlet i Virkemiddelkatalog - Målrettede Miljøtiltag i Landbruget.

Videoer, fakta ark og Power Point med udvalgte virkemidler til undervisningsbrug

SEGES har her udvalgt film samt billeder i Power Point som frit kan anvendes i kommunikationen om den målrettede indsats. Videoer ses også på SEGES TV og på Youtube. Her er et lille udvalg:

Minivådområder og matrice minivådområder

Minivådområder med åbne bassiner anlægges i tilknytning til mark og dræn og fungerer ved, at drænvandet ledes over i flere åbne bassiner, som renser drænvand for kvælstof og fosfor.

Et minivådområde med filtermatrice virker i princippet på samme måde som et åbent minivådområde, drænvandet behøver dog ikke lige så lang opholdstid i et minivådområde med filtermatrice, som et åbent minivådområde og derfor skal det arealmæssigt ikke være lige så stort som et åbent minivådområde. Den præcise størrelse justeres.

Der er nu godkendt to typer af minivådområder:

  • Minivådområder med åbne bassiner - fuld implementering
  • Matriceminivådområder - pilotordning i 2019

Oplandskonsulenter kan hjælpe dig med at implementere virkemidlet.

Minivådområder

Minivådområde med åbent bassin

Minivådområder i Danmark

Minivådområder

Matrice minivådområder

Matriceminivådområde

Matrice minivådområde på Gyldenholm - Sjælland

Matrice minivådområde på Hofmansgave - Fyn

Matrice minivådområde Serupgård - Viborg

Matrice minivådområde Østergaard - Haderslev

Matrice minivådområder på Højvang – Fyn

Matrice minivådområde på Olesgaard – Spjald

Matrice minivådområder

Vådområde- og lavbundsprojekter

Vådområde- og lavbundsprojekter har været godkendt og implementeret i mange år i Danmark. Se videoerne og læs mere om vådområder:

www.vådområder.dk: 4 fakta ark

Vådområder - landmænds erfaringer

Vådområdeprojekter

Vådområder

Lavbundsjorde

Privat skovrejsning

Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte grundvandet.

Privat skovrejsning

Intelligente bufferzoner

Intelligente bufferzoner anlægges på sammen areal som en traditionel randzone og fungerer ved, at drænene afbrydes og drænvandet ledes over i en konstrueret grøft. Herfra siver vandet gennem bufferzonen, hvor træer og planter optager næringsstofferne. Drænvirkemidlet forventes at blive godkendt og implementeret i 2020

Intelligente bufferzoner

Sådan bygges en intelligent bufferzone

Hvorfor bygger Martin en intelligent bufferzone?

Intelligente bufferzoner

Intelligente bufferzoner – Præsentation

Afbrudte dræn

Der arbejdes på at få godkendt afbrudte dræn.

Afbrudte dræn

Afbrudte dræn - Præsentation 

Mættet randzone

En mættet randzone er et afgrænset areal langs et vandløb, hvor man ved normal drænafstrømning lader drænvandet blive fordelt i randzonen, således at drænvandet siver igennem jorden i randzonen, hvilket gør, at der sker en rensning af drænvandet

Mættede randzoner

Mættede randzoner

Mættede randzoner i USA (På engelsk)

Mættede randzoner i USA (På engelsk)

Mættet randzone - Præsentation 

Fosforfiltre

Der afprøves i øjeblikket patenterede sediment filtre til at binde fosfor ved drænudløbet. Fosforfiltre - præsentation.

Drænoplande og SCALGO

Eksempler på drænsystemer, drænoplande og oplandets størrelse beregnet i programmet SCALGO som ser på jordoverfladens højdeforskelle.

Drænoplande og SCALGO - præsentation

Brochurer og bannere

Disse links henviser til letforståelige oversigter med forklaringer på kvælstofkredsløb og virkemidler på dyrkningsfalden samt virkemidler i kanten af dyrkningsfladen.

Kvælstofkredsløbet:

Kvælstofkredsløbet – fra jord til vandmiljø.

På dyrkningsfladen:

Fakta om Kvælstof i Landbruget og vandmiljøet

Virkemidler på dyrkningsfladen

I kanten af dyrkningsfladen:

Kollektive virkemidler i kanten af dyrkningsfladen

Virkemiddelkatalog

Vådområdeprojekter

Fakta-ark om målrettede miljøtiltag

Plancher anvendt til Åbent landbrug

Dialogbanner med dræn

Dialogbanner med gødning

Dialogbanner med minivådområde

Dialogbanner med matrice minivådområde

Sidst bekræftet: 27-11-2019 Oprettet: 27-11-2019 Revideret: 27-11-2019

Forfatter

Anlæg & Miljø
Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Landbruget udvikler koncepter for multifunktionel jordfordeling
SEGES og fem rådgivningsvirksomheder går nu i gang med at finde modeller for, hvordan den multfunktionelle jordfordeling be...
25.03.20
AP1: Vil du i gang med et lavbundsprojekt på din tørvejord?
Kontakt kommune eller Naturstyrelsen, hvis du har lavbundsjord/tørvejord, du gerne vil have permanent vådlagt. Vær opmærkso...
28.02.20
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
24.02.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
25.04.19