Oprettet: 12-11-2017

Aftale og lovgrundlag for målrettede tiltag og regulering

Frem mod 2021 er der planlagt en række tiltag, som skal sikre et bedre vandmiljø. Se oversigt over de aftaler, regler og love, som findes på området.

Fødevare- og Landbrugspakken

Fødevare og Landbrugspakken blev vedtaget i december 2015 og er et paradigmeskift for reguleringen af landbruget. Visionen er, at fremtidens miljøregulering baseres på det lokale behov for indsats.

Læs mere om Fødevare- og Landbrugspakken

Målrettet regulering

Planen er, at den målrettede regulering skal indfases fra kalenderåret 2019 og tre år frem. Ifølge handlingsplanen skal der være størst mulig fleksibilitet i valget af virkemidler, og der arbejdes på at øge antallet af virkemidler. Der skal etableres en kompensationsordning, som kompenserer for bedriftens økonomiske omkostninger forbundet med den målrettede kvælstofregulering.

Regelsættet for denne ordning er endnu ikke offentliggjort.

Kollektive virkemidler

De kollektive virkemidler omfatter vådområder, minivådområder og skov.

Vådområder

•    Læs mere om vådområdeindsatsen
•    Aftale om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021

Minivådområder

Ordningen for etablering af minivådområder træder i kraft 1. februar 2018. Den endelige bekendtførelse forventes offentliggjort december 2017.

Læs mere om minivådområder

Skovrejsning

Læs mere om skovrejsning

Målrettede efterafgrøder

Målrettede efterafgrøder skal kompensere for de lempelser i Fødevare- og landbrugspakken, som har givet danske landmænd mulighed for at gøde deres marker mere. Målrettede efterafgrøder skal i 2017 og 2018 være med til at sikre, at der ikke sker en forringelse af vores kystvand og grundvand.

Læs mere om målrettede efterafgrøder

Sidst bekræftet: 12-11-2017 Oprettet: 12-11-2017 Revideret: 12-11-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Chef for Miljø & Land

Irene Asta Wiborg

Miljø & Land


Af samme forfatter

Braklægning af landbrugsjord som følge af kvælstofmålsætninger
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2...
08.11.17
Visualisering af Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde Fjord
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som...
23.09.16
Dialogmøde om marine virkemidler til sikring af god økologisk tilstand i vandmiljøet
Den 15. december 2015 var SEGES i samarbejde med Partnerskabet for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering værter...
21.12.15
Perspektiver i mere lokal vandforvaltning
Erfaringer fra England, Tyskland, Sverige og Danmark viser, at en lokal forankring og aktiv involvering i planlægning og ud...
12.05.15
Administration af miljømilliarden
I 11 udpegede områder skal den såkaldte miljømilliard anvendes til lokale natur- og miljøprojekter. Statsskovdistrikterne f...
13.04.07