Feedback Form

Arrangementer
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-06-2018

  

Oprettet: 13-04-2018
Revideret: 22-05-2018

Reminder: 14.06.2018: Konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger

De mange resultater fra GUDP projektet om emissionsbaseret regulering præsenteres, herunder hvordan måling af kvælstof i vandløb, i dræn og i jord kan indgå i en fremtidig målrettet kvælstofindsats.

I 2014 tog SEGES initiativ til et GUDP projekt om kvælstofregulering på basis af lokale målinger. I projektet er der arbejdet med måling af kvælstoftransport i vandløb og dræn. Der er også gennemført et omfattende arbejde med måling af kvælstof i jord om efteråret som grundlag for at estimere den potentielle udvaskning af kvælstof fra rodzonen. Der er gennemført omfattende måleprogrammer i tre meget forskellige pilotoplande.

Projektet nærmer sig nu sin afslutning og i den anledning afholdes en konference, hvor de mange resultater fra projektet præsenteres, herunder den opnåede viden om kvælstoftransporten fra mark til fjord og hvordan målinger kan indgå i en fremtidig målrettet kvælstofindsats.

Tid: Torsdag den 14. juni 2018 kl. 9.00-16.00 (18.00)

Sted: Vilcon Hotel & Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse

Pris: 650 kr. pr. person ekskl. moms (betaling for forplejning)

Program: Se detaljeret program

Tilmelding: Senest fredag den 1. juni 2018 via tilmeldingssiden

Efter selve konferencen er der fra kl. 16.00-18.00 indvielse af minivådområde med filtermatrice (pilot- og testanlæg), som Aarhus Universitet har anlagt i pilotområdet ved Saltø Å.

På konferencen kan du bl.a. høre om måling af kvælstofudledning via dræn og hvordan sådanne målinger kan indgå i den målrettede kvælstofregulering.

Partnere i GUDP projektet: Eurofins Miljø A/S, GEUS, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience og Institut for Agroøkologi samt Landbrug & Fødevarer, SEGES.

Sidst bekræftet: 22-05-2018 Oprettet: 13-04-2018 Revideret: 22-05-2018

Information

Tid:
14. juni 2018
kl. 09:00
Slut:
14. juni 2018
kl. 16:00
Målrettet:
Planteavl, Miljø
Tilmelding:
1. juni 2018
kl. 12:00

Kontakt

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

PlanteInnovation


Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo