Feedback Form

Planteavlsorientering 

Oprettet: 21-12-2017

Konsekvenser af ekstra efterafgrøder under den målrettede regulering i 2021

En målrettet regulering baseret på ekstra efterafgrøder vil kræve sædskifteændringer i stort omfang i 2021. Potentialet ved målretning af efterafgrøder inden for vandoplande varierer betydeligt.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 21-12-2017 Oprettet: 21-12-2017 Revideret: 21-12-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Historisk stort vandunderskud i maj 2018
Vandunderskuddet beregnet som potentiel fordampning minus nedbør har aldrig været større i en maj måned end i maj 2018.
01.06.18
Vandingsbehov i majs
Hvor der ikke er kommet nedbør af betydning den seneste uge, er der nu også vandingsbehov i majs. Vand evt. majs før slætgr...
31.05.18
Søg om ekstra vand til markvanding
De normale tilladelser til indvinding af vand til markvanding er ikke tilstrækkelige i år. Søg om en midlertidig tilladelse...
31.05.18
Sæsonen for markvanding er i gang
På grovsandet jord er det aktuelt at markvande vinterraps og andre overvintrende afgrøder.
07.05.18
Evaluering af afgrødemodeller i Vandregnskab
Programmet Vandregnskab til styring af vanding kan generelt simulere afgrødernes udvikling tilfredsstillende, dog skal mode...
09.01.18
Promilleafgiftsfonden

Læs også