Feedback Form

Arrangementer
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-06-2018

  

Oprettet: 08-05-2018

14.06.2018: Indvielse af minivådområde med filtermatrice testanlæg

Aarhus Universitet inviterer til indvielse af et nyt pilot- og testanlæg til afprøvning af minivådområde med filtermatrice den 14. juni 2018 nær Slagelse.

For at skaffe mere viden om minivådområder med filtermatrice som virkemiddel til reduktion af kvælstofudledningen har Aarhus Universitet etableret et nyt fuldskala pilot- og testanlæg på Gyldenholm Gods ved Slagelse. Anlægget er netop bygget færdigt og står klar til at komme i brug. Aarhus Universitet inviterer alle interesserede til at deltage i indvielsen torsdag den 14. juni kl. 16.00 – 17.30, hvor du kan høre mere om anlægget.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig.  

Konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Indvielsen af minivådområde testanlægget finder sted i umiddelbar forlængelse af konferencen om kvælstofregulering på basis af lokale målinger. De to arrangementer er tilrettelagt i forlængelse af hinanden, da det forventes, at mange deltagere ønsker at være med til begge.

Sidst bekræftet: 08-05-2018 Oprettet: 08-05-2018 Revideret: 08-05-2018

Information

Tid:
14. juni 2018
kl. 16:00
Slut:
14. juni 2018
kl. 17:30
Sted:
Gyldenholm Gods, Slagelse
Arrangør:
Aarhus Universitet
Målrettet:
Planteavl, Miljø
Mere info:
Tilmelding:
1. juni 2018
kl. 15:00

Kontakt

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

PlanteInnovation


Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Promilleafgiftsfonden