Planteavlsorientering - 999

Oprettet: 30-11-2016
Revideret: 29-11-2016

Kvælstofregulering ud fra målinger på bedriftsniveau

Læs hvor og hvordan kvælstofudledningen kan måles, hvis der indføres en mulighed for kvælstofregulering ud fra målinger på bedriftsniveau eller i lokale deloplande. Der er delrapporter om måling i vandløb, i dræn og i jord.

I GUDP projektet om emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering er der udarbejdet en rapport, der beskriver hvor og hvordan man kan måle kvælstof i vandløb, i dræn og i jord, hvis der indføres en mulighed for kvælstofregulering ud fra målinger på bedriftsniveau eller i et lokalt delopland. Rapporten består af en samling af delrapporter. Rapporten er foreløbig. GUDP projektet afsluttes ved udgangen af 2017, hvor den endelige rapport vil blive udgivet.

I GUDP projektet undersøges, hvordan målinger af kvælstofudledning på bedriftsniveau eventuelt kan indgå som en tilvalgsmulighed i en fremtidig kvælstofregulering. Projektet er igangsat, fordi mange landmænd har udtrykt interesse for at anvende egne målinger som grundlag for regulering af kvælstofanvendelsen. Der er udviklet måleprocedurer og tekniske beskrivelser, der fortæller, hvor der kan måles, og hvordan der skal måles for at opnå en ønsket målesikkerhed. I projektet arbejdes der endvidere med at beskrive de reguleringsmæssige udfordringer og muligheder, der vil være forbundet med at indføre målinger som en frivillig tilvalgsmulighed i en fremtidig kvælstofregulering.

GUDP projektet gennemføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Institut for Bioscience; Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi; GEUS; Eurofins Miljø A/S, Sorbisense A/S og SEGES P/S.

De enkelte delrapporter er udarbejdet af de anførte forfattere.

Der blev afholdt en temadag om måling af kvælstofudledning og kvælstofregulering ud fra målinger på bedriftsniveau den 16. november 2016. Se eller gense præsentationerne fra temadagen.

Link til delrapporter:

Indledning    

Delrapport A:    
Vandløbsmålinger som grundlag for emissionsbaseret kvælstofregulering
Jane R. Poulsen, Henrik Tornbjerg, Jørgen Windolf, Søren E. Larsen og Brian Kronvang; Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Anker L. Højberg; GEUS

Delrapport B:    
Muligheder og udfordringer ved målinger i vandløb som grundlag for kvælstofregulering på bedriftsniveau
Søren Kolind Hvid; SEGES

Delrapport C:    
Drænmålinger som grundlag for emissionsbaseret kvælstofregulering
Charlotte Kjærgaard, Bo Vangsø Iversen; Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Anker L. Højberg; GEUS
Gitte Blicher Mathiesen; Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Delrapport D:    
Målinger af nitrat i jord som grundlag for emissionsbaseret kvælstofregulering
Christen D. Børgesen, Helle Sønderbo og Finn P. Vinther; Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Kristoffer Piil og Hans S. Østergaard; SEGES

Delrapport E:    
Målinger med SorbiCell i vandløb og dræn
Hubert de Jonge, Sorbisense A/S

 

Sidst bekræftet: 16-11-2019 Oprettet: 30-11-2016 Revideret: 29-11-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Se vandunderskuddet i dine marker
I CropManager kan du nemt følge vandbalancen i dine marker, og du kan aflæse, om afgrøderne er i tørkestress. Det har f.eks...
30.04.20
Igen tidlig start på vandingssæson
Ringe nedbør den seneste måned udløser tidligt behov for markvanding i overvintrende afgrøder på grovsandet jord.
14.04.20
Tørken i april gør ondt nu
Der er udbredt tørke i afgrøderne i det meste af landet, også på lerjord. Det skyldes det tørre vejr i april. I begyndelsen...
09.07.19
Klima - det kan du gøre i marken
Her kan du finde viden om, hvad du kan gøre i marken for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni ...
21.08.18
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo