Feedback Form

 1965

Oprettet: 19-11-2014

Se shows fra minihøring om vandområdeplaner og en ny miljøregulering

Tirsdag den 18. november fremlagde danske forskere det faglige grundlag for de kommende vandområdeplaner og en ny miljøregulering. To tyske og en engelsk forsker fortalte om regulering i deres hjemlande.

Minihøringen var arrangeret af Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion og blev holdt på Scandinavian Congress Center i Århus.

Formålet med mødet, hvori der deltog 75 mennesker, var bl.a. at skabe en platform for en kvalificeret debat., og at få en direkte debat mellem de forskere, som udvikler modellerne, og de landmænd, der skal leve med det restriktioner, der kommer i de vandområdeplaner, Naturstyrelsen sender i høring den 22. december.

Se shows fra indlæggene:

Modeller og metoder til beregning af indsatsbehov for marine områder (DCE, DHI, NST)

Seniorforsker Karen Timmermann, professor Stig Markager, AU og projektleder Anders Chr. Erichsen, DHI  

Kontor- og områdechef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen
Sådan fastsætter vi i Tyskland målene for indsatsen i næste vandplanperiode   Dr. Michael Trepel, Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, Kiel 
Kvælstoffets vej til recipient – erfaringer med kortlægning af retention   Seniorforsker Anker Lajer Højberg, GEUS  
Forskelle i retention og betydning for kvælstofreguleringen i Tyskland   Dr. Markus Venohr, Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland, Berlin  
Kvælstoftab fra dyrket jord – resultater fra landovervågningsoplandene, LOOP   Seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen, AU 
Tab af kvælstof fra arealer med forskellige afgrøder og dyrkningsintensitet Dr. Andy Macdonald, Rothamsted Research, Harpenden, Hertfordshire, UK  
Virkemidler udenfor dyrkningsfladen der reducerer udledningen af næringsstoffer   Seniorforsker Charlotte Kjærgaard, Aarhus Universitet

Sidst bekræftet: 07-11-2016 Oprettet: 19-11-2014 Revideret: 19-11-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kend udbyttet i majsmarken et par måneder inden høst
Droneoptagelser med specialkamera i Landsforsøgene med majs viser lovende resultater. Perspektivet er, at landmanden ud fra...
26.09.19
Demodag om præcisionsjordbrug og ny teknologi til marken den 9. oktober
Vindumovergaard ved Bjerringbro slår portene op for alt den nyeste viden om præcisionsjordbrug. Se test af præcisionsjordbr...
26.09.19
Alle ansøgere, som opfylder kravene, får tilskud til minivådområder
Landmændenes store interesse for at anlægge minivådområder får nu fødevareminister Mogens Jensen til at afsætte yderligere ...
14.08.19
Konstruktiv debat om Ringkøbing Fjord
SEGES har samlet 30 års miljødata for Ringkøbing Fjord og præsenteret dem for lokale borgere og interesseorganisationer. Mø...
27.06.19
Video: Landmændene implementerer ny teknologi i marken
Markrobotter, billedgenkendelse med 70 km i timen og pletsprøjtning af ukrudt var blandt emnerne, da partnerskabet Future C...
18.06.19