Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 13-03-2020

  

Oprettet: 14-03-2019

Innovationsnetværk

I tilknytning til platformen etableres et innovationsnetværk for drænvirkemidler bestående af repræsentanter fra projektgruppen, styregruppe, erhverv, relevante virksomheder samt forskningsinstitutioner.

Innovationsnetværket vil have som formål at fremme innovation, udvikling og forskning i drænvirkemidler. Målrettede drænvirkemidler er et paradigmeskifte i forhold til landbrugets miljøregulering, men vandrensningsteknologier er velkendt indenfor andre sektorer, hvor der kan være synergimuligheder. Innovationsnetværket vil være en tværdisciplinær platform for aktører indenfor vandrensning generelt med henblik på at facilitere vidensoverførsel fra andre sektorer, samt den nødvendige fortsatte innovation og udvikling af nye drænvirkemidler.  

AP2 aktiviteter i 2018:

2.1. Etablering af ét innovationsnetværk med deltagelse af aktører indenfor vandrensningsteknologier

2.3 Åben workshop med fokus på innovation og udvikling af nye drænvirkemidler/filterteknologier, herunder identifikation af nye løsninger og/eller optimering af kendte teknologier  

2.4. Årligt netværksmøde

Sidst bekræftet: 14-03-2019 Oprettet: 14-03-2019 Revideret: 14-03-2019

Forfatter

Anlæg & Miljø
Chefforsker, cand.scient., phd

Charlotte Kjærgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Bliv klogere på minivådområder
Overvejer du at etablere et minivådområde for at komme udledningen af næringsstoffer til livs? Er du usikker på, hvordan et...
13.01.20
Mættet randzone med en paludikultur etableret ved Skive
Jesper Thomsen ved Skive har etableret en mættet randzone med en paludikultur i samarbejde med Landbolimfjord og SEGES. Dem...
05.10.17