Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-11-2019

 2494

Oprettet: 17-12-2015

Naturtilstand og ammoniakregulering af husdyrbrug

Der er behov for en langt mere målrettet og integreret tilgang til forvaltningen af natur. De specifikke ammoniakreguleringskrav er ikke målrettede og effektive.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 12-12-2018 Oprettet: 17-12-2015 Revideret: 17-12-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Natur

Winnie Heltborg Brøndum

Miljø & Land


Miljøchef

Hans Roust Thysen

Anlæg & Miljø


Af samme forfatter

Kvælstofdepositionens betydning for små isolerede søer i agerlandet
Hvilken betydning har ammoniakdepositionen for naturkvaliteten i søer og vandhuller i agerlandet.
10.12.19
Regler for rydning af skov og krat
Den stigende efterspørgsel på flis, kan friste til rydde skov og beskære krat. Men disse kan rumme helt særlige naturværdie...
26.11.19
Nyt udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne i høring
Udpegningsgrundlaget sætter rammerne for beskyttelse og forvaltning af arter og naturtyper i områderne
25.10.19
Ny kortlagt kategori 1 natur kan få betydning for igangværende miljøgodkendelser af husdyrbrug
Miljøstyrelsen lancerer nye kort over kortlagt natur i Natura 2000 områderne. Kortene præsenterer nyeste viden og skal anve...
18.06.19