Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Miljø, klima og natur > Målrettet regulering

Målrettet regulering

SEGES skal, på et solidt fagligt grundlag, bidrage til at skabe bedre rammer for landbruget. Formålet med projektet er, at danske landmænd igen kan komme til at tilføre afgrøderne den mængde kvælstof, der skal til for at opnå størst mulig økonomisk udbytte på en acceptabel måde for miljøet.

På denne side vil du kunne følge med i de mange tiltag, der tilsammen skal bidrage til at sikre en ny målrettet regulering, som er planlagt efter at skulle træde i kraft august 2016.

 Artikler

 Arrangementer

Nye artikler

Ny pjece stiller skarpt på fakta om kvælstof
Pjecen kommer hele vejen rundt om kvælstof – kvælstofkredsløbet, nitrat i drikkevand, grundvand, vandløb, søer og kystvande...
22.06.17

 Kontakt

 

Carl Åge Pedersen
Recipientkortlægning
Reguleringsmodeller
(testdel og videreudvikling)

  Flemming Gertz
Demonstration,
udvikling og god-
kendelse
af virkemidler -
kant og vandmiljø
 
  Irene A. Wiborg
Koordinering,
kommunikation
og involvering 
  Leif Knudsen
Retentionskortlægning
Demonstration,
udvikling og godkendelse
af virkemidler
 

Michael Højholdt
Økonomiske
konsekvenser

 

 

Søren Kolind Hvid
Dokumentation
via målinger

 

   

Ansvarlig

Planter & Miljø
Projektchef
Irene Asta Wiborg
Anlæg & Miljø, Miljø & Land
Chefkonsulent, Gødskning
Leif Knudsen
PlanteInnovation