Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 11-02-2019

 2072

Oprettet: 11-02-2015

Dyrkning og afsætning af elefantgræs til stråtag

Projekt ”Naturens eget tag – anvendelse af dansk dyrket elefantgræs” arbejder på at få etableret 50-80 hektar elefantgræs i Østjylland. Projektet søger nye avlere.

Projekt ’Naturens eget tag – anvendelse af dansk dyrket elefantgræs. arbejder på at igangsætte en produktion af elefantgræs til tækning i Østjylland (Randers, Djursland, Århus og Odder området) i samarbejde med Miscanthus A/S, som er en forening for elefantgræsavlere. Projektejer er Straatagets Kontor ved direktør Jørgen Kaarup. Der arbejdes i projektet på at få etableret 50-80 hektar i Østjylland. Dette areal passer til en høstmaskine. Projektet er interesseret i at komme i kontakt med nye interesserede avlere, som for egen regning og risiko kunne tænke sig opstart af en produktion af elefantgræs til tækning. Elefantgræsset kan have en multifunktionel anvendelse i landskabet. Kontakt projektleder Frank Bondgaard, SEGES hvis du er interesseret. Dækningsbidrag i afgrøden er beregnet til at være på niveau med vinterhvede.

Køb af elefantgræsplanter

Elefantgræsplanter kan købes hos Lars Sommer Vitroform. Det er vigtigt at bestille planterne i god tid, da de skal opformeres i væksthus. Hvis der skal plantes i foråret 2016, skal planterne bestilles senest 1. november 2015.

Etableringspraksis og ukrudtsbekæmpelse i elefantgræs

I projektet er der udarbejdet et notat om de nuværende erfaringer der er gjort i projektet, samt ud fra eksisterende avleres erfaringer. Det er for tidligt at kalde det en dyrkningsvejledning, da meget endnu er uafprøvet. Der findes ingen Landsforsøg med dyrkning af elefantgræs til tækkeformål.  

Ukrudtsmidler til elefantgræs 

Notat om dyrkning af elefantgræs til stråtag (Miscanthus sinensis)

Høst og rensning

Under udarbejdelse.

Afsætning, egenkontrol og kvalitetssikring af elefantgræs til tækkeformål

Miscanthus A/S har placeret afsætningskontrakt og certificeringsdokumenter på deres webside www.miscanthus.dk:

Certificering af tækkemiscanthus (kontakt Miscanthus A/S - link til kontaktpersoner)

Aftale om levering og afsætning af tækkemiscanthus rør (kontakt Miscanthus A/S – link til kontaktpersoner)

 

Miljøeffekter

Undersøges i øjeblikket af Uffe Jørgensen Århus Universitet, Institut for Agroøkologi - Klima og Vand. Miljøeffekter afrapporteres i 2016. 

Kontakter ved igangsætning

Kontakt Miscanthus A/S hvis du har planer om etablering af elefantgræs. Se bestyrelse og direktion her.

Ståtagets kontor
Direktør Jørgen Kaarup +45 21 25 91 88
E-mail: joergen@kaarup.eu

Bestilling af planter hos Lars Sommer, Vitroform mobil +45 21 25 48 51

Torrild maskinstation Aps ved Odder kan etablere elefantgræsmarken.
Kontakt Johannes Laursen på 86 53 10 08

Ved høst kontakt Jens Ole Johansen på +45 20 22 66 16

Ved afsætning kontakt Direktør Søren Vodder på +45 54 86 53 29

Rådgivning:

Knud Nielsen LMO direkte 87 28 22 62 / mobil 24 24 75 58
E-mail: krn@lmo.dk

Frank Bondgaard, SEGES direkte 87405409 / mobil 21717778
E-mail: fbo@seges.dk

Links

Elefantgræs til stråtag

Multifunktionel anvendelse af elefantgræs til stråtag

 

Sidst bekræftet: 01-02-2017 Oprettet: 11-02-2015 Revideret: 11-02-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
17.04.20
Landbruget udvikler koncepter for multifunktionel jordfordeling
SEGES og fem rådgivningsvirksomheder går nu i gang med at finde modeller for, hvordan den multfunktionelle jordfordeling be...
25.03.20
AP1: Vil du i gang med et lavbundsprojekt på din tørvejord?
Kontakt kommune eller Naturstyrelsen, hvis du har lavbundsjord/tørvejord, du gerne vil have permanent vådlagt. Vær opmærkso...
28.02.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
PowerPoint-shows og videoer om kollektive virkemidler
Se PowerPoint-shows og videoer om godkendte virkemidler – minivådområder. vådområde- og lavbundsprojekter samt privat skovr...
27.11.19