Feedback Form

  

Oprettet: 27-08-2018

Husk at få tinglysningen på plads, inden du søger om udbetaling til projekter om etablering af naturlig vandstand.

Det er vigtigt, at dit projekt er helt afsluttet, inden du søger om udbetaling. Ellers kan du risikere, at tilskuddet bliver reduceret eller bortfalder

Se yderligere information på Landbrugsstyrelsens webside her.

 

Sidst bekræftet: 27-08-2018 Oprettet: 27-08-2018 Revideret: 27-08-2018

Forfatter

Anlæg & Miljø
Projektleder

Frank Bondgaard

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Kom og besøg 6 nye matrice minivådområder med træflis
Matrice minivådområderne vil i 2019 blive udrullet i en pilotordning som nyt drænvirkemiddel i den kollektive målrettede in...
30.10.18
30.11.2018: National konference om fremtidens randzoner – de nye bufferzoner
På den nationale konference fremviser vi vores resultater i projektet BufferTech og diskutere den fremtidige anvendelse af ...
12.10.18
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2018
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
20.08.18
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
10.08.18
Nye regler for projektstøtte i vådområde- og naturprojekter.
Ændring i praksis fra 1. maj 2018
03.07.18