Feedback Form

  

Oprettet: 09-09-2019

Infomøde om Miljøteknologi 2019 – Kvæg og Gartneri

Onsdag den 25. september kl. 9-11.30 inviterer Landbrugsstyrelsen til et gratis infor-mationsmøde om miljøteknologiordningen på styrelsens kontor i Kolding.

Ansøgningsrunden for Miljøteknologi 2019 – Kvæg og Gartneri åbner 1. oktober og lukker 3. december. Landbrugsstyrelsen holder et gratis informationsmøde om ordningen og ansøgningsrunden onsdag den 25. september kl. 9-11.30 på Landbrugsstyrelsens kontor på Eltangvej 230 i Kolding. Sidste frist for tilmelding til mødet er fredag den 20. september. På mødet kan du bl.a. høre og spørge om: 

  • Hvilke teknologier, du kan opnå tilskud til 
  • Hvad du som ansøger og tilsagnshaver skal være opmærksom på
  • Hvordan du udfylder ansøgningsskemaet optimalt, så sagsbehandlingen kan foregå automatisk og hurtigst muligt 
  • Hvordan runden adskiller sig fra ansøgningsrunden i 2018
  • Udbetalingen af tilskuddet efter projektets afslutning 

Miljøteknologi 2019 har en pulje på 50 mio. kr., hvoraf 37 mio. kr. er afsat til kvægbrugeres reduktion af ammoniak og kvælstofudledning. Læs mere om ordningen i Landbrugsstyrelsens tilskudsguide og i Kvægnyt nr. 16.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100% finansieret af EU.  Den har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. 

Sidst bekræftet: 09-09-2019 Oprettet: 09-09-2019 Revideret: 09-09-2019

Forfatter

Marketing og Fagkommunikation
Henrik Lomholt Rasmussen

Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 16 - 2019
Fokus på medarbejdernes trivsel giver pote; Udsigt til majshøst fra midt i september; Tjek nu for drægtighed før I sender ...
06.09.19
Film om sandsenge i engelsk version
Til udenlandske medarbejdere har SEGES lavet en engelsk version om at optimere udbyttet af sandsenge.
06.09.19
50 mio. støttekroner til miljøtiltag
1. oktober til 3. december kan man søge om tilskud til Miljøteknologi 2019 – Kvæg og Gartneri. Af i alt 50 mio. kr. er 37 m...
06.09.19
Åbent Landbrug sætter klimaet i højsædet
Landmænd på 62 gårde, heraf 31 mælkeproducenter, fortæller om deres arbejde med at mindske klimaaftrykket til Åbent Landbru...
06.09.19
Bedre lagerstyring med SmartKoen
Med den nye funktion ’Lager’ i SmartKoen kan man få overblik over sin lagerbeholdning på telefonen, uanset hvor på bedrifte...
28.06.19