Oprettet: 09-09-2019

Infomøde om Miljøteknologi 2019 – Kvæg og Gartneri

Onsdag den 25. september kl. 9-11.30 inviterer Landbrugsstyrelsen til et gratis infor-mationsmøde om miljøteknologiordningen på styrelsens kontor i Kolding.

Ansøgningsrunden for Miljøteknologi 2019 – Kvæg og Gartneri åbner 1. oktober og lukker 3. december. Landbrugsstyrelsen holder et gratis informationsmøde om ordningen og ansøgningsrunden onsdag den 25. september kl. 9-11.30 på Landbrugsstyrelsens kontor på Eltangvej 230 i Kolding. Sidste frist for tilmelding til mødet er fredag den 20. september. På mødet kan du bl.a. høre og spørge om: 

  • Hvilke teknologier, du kan opnå tilskud til 
  • Hvad du som ansøger og tilsagnshaver skal være opmærksom på
  • Hvordan du udfylder ansøgningsskemaet optimalt, så sagsbehandlingen kan foregå automatisk og hurtigst muligt 
  • Hvordan runden adskiller sig fra ansøgningsrunden i 2018
  • Udbetalingen af tilskuddet efter projektets afslutning 

Miljøteknologi 2019 har en pulje på 50 mio. kr., hvoraf 37 mio. kr. er afsat til kvægbrugeres reduktion af ammoniak og kvælstofudledning. Læs mere om ordningen i Landbrugsstyrelsens tilskudsguide og i Kvægnyt nr. 16.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100% finansieret af EU.  Den har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. 

Sidst bekræftet: 09-09-2019 Oprettet: 09-09-2019 Revideret: 09-09-2019

Forfatter

Marketing og Fagkommunikation
Henrik Lomholt Rasmussen

Af samme forfatter

Vi har kæmpe succes med fasefodring af goldkøer
Efter tre år med fasefodring af goldkøerne er kodødeligheden faldet til et minimum hos André Katers. Han har også fået bugt...
15.11.19
AP1 Pas på den snigende dræber i gylle
Gylle indeholder svovlbrinte, der ikke kan lugtes, men kan være dødbringende. KvægNyt spurgte tre mælkeproducenter, hvilke ...
15.11.19
Kvægnyt nr. 20 - 2019
Læs om: Turbo på udviklingenaf digital foderstyring og grovfoderproduktion; Hvor mange naturpoint scorer din bedrift. m.m.
01.11.19
Kvægnyt nr. 19 - 2019
Læs om: Jeg er mor for mine babykalve; Direktørrolle giver frihed og skaber resultater; Stor japansk interesse for dansk mæ...
18.10.19
Kvægnyt nr. 18 - 2019
Nu ved jeg køerne har megalange tunger; Driv forretning som Mærsk; Høj kodødelighed i sommeren 2019 ......
04.10.19