2698

Oprettet: 21-12-2015

Dialogmøde om marine virkemidler til sikring af god økologisk tilstand i vandmiljøet

Den 15. december 2015 var SEGES i samarbejde med Partnerskabet for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering værter ved et dialogmøde omkring marine virkemidler, og hvordan disse kan bidrage til sikring af god økologisk tilstand i vandmiljøet.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 06-12-2016 Oprettet: 21-12-2015 Revideret: 21-12-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Rasmus Mohr Mortensen

Chef for Miljø & Land

Irene Asta Wiborg

Miljø & Land


Af samme forfatter

Aftale og lovgrundlag for målrettede tiltag og regulering
Frem mod 2021 er der planlagt en række tiltag, som skal sikre et bedre vandmiljø. Se oversigt over de aftaler, regler og lo...
12.11.17
Braklægning af landbrugsjord som følge af kvælstofmålsætninger
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2...
08.11.17
Afstanden mellem mark og husdyrbedrift har betydning for fosfor- og kaliumtallet
En analyse af ca. 12.000 marker fra 591 husdyrbedrifter viser, at både fosfor- og kaliumtallet falder signifikant, jo størr...
19.12.16
Kvælstofstrategiens betydning for rodvækst i vinterhvede
Både roddybde og rodintensitet er vigtige for afgrødens kvælstofoptag. I en mark med vinterhvede er rodvæksten ved forskell...
14.11.16
Visualisering af Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde Fjord
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som...
23.09.16