Feedback Form

 2918

Oprettet: 17-06-2016

Få tilskud til nye vådområder

I de næste seks år kan næsten alle landmænd få del i cirka 1,6 milliarder kroner til vådområdeprojekter, der gavner vandmiljøet og skaber bedre natur.

Naturstyrelsen har offentliggjort en ny tilskudsordning den 8. juni 2016, hvor der over de næste seks år er afsat 1,6 milliarder kr. til lodsejere, der frivilligt vil lægge arealer til nye vådområder. Bemærk, at lodsejere ikke direkte kan ansøge, men ansøgningen skal gå igennem kommunen.

Lodsejere, landmænd og rådgivere kan læse pjecen Kend processen i et vådområdeprojekt, som giver et hurtigt indblik i det, der indgå i et vådområdeprojekt. Pjecen kan sendes til lodsejere direkte på PDF eller den kan frit trykkes af alle.

Der er rigtig mange muligheder når der skal etableres vådområdeprojekter, tilskud til fastholdelse i 20 år, jordfordeling, salg og forkøbsret. En af de store fordele er, at alt er 100 procent finansieret at EU og staten. Det er derfor et af de mest omkostningseffektive miljøtiltag som landbruget kan gennemføre.

Der er flere forskellige former for vådområdeprojekter, men det er de samme principper der anvendes i de forskellige ordninger når de skal gennemføres. Læs om dem her på LandbrugsInfo:

  • 1.Kvælstof – og fosfor vådområdeprojekter er beskrevet under Kommunale og statslige vådområdeprojekter

Nyt vådområdeprojekt gennemført ved Odder. Droneoptagelse maj 2016.

Sidst bekræftet: 17-06-2016 Oprettet: 17-06-2016 Revideret: 17-06-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Projektleder

Frank Bondgaard

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Kom og besøg 6 nye matrice minivådområder med træflis
Matrice minivådområderne vil i 2019 blive udrullet i en pilotordning som nyt drænvirkemiddel i den kollektive målrettede in...
30.10.18
Husk at få tinglysningen på plads, inden du søger om udbetaling til projekter om etablering af naturlig vandstand.
Det er vigtigt, at dit projekt er helt afsluttet, inden du søger om udbetaling. Ellers kan du risikere, at tilskuddet blive...
27.08.18
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2018
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
20.08.18
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
10.08.18
Nye regler for projektstøtte i vådområde- og naturprojekter.
Ændring i praksis fra 1. maj 2018
03.07.18
Promilleafgiftsfonden