2918

Oprettet: 17-06-2016

Få tilskud til nye vådområder

I de næste seks år kan næsten alle landmænd få del i cirka 1,6 milliarder kroner til vådområdeprojekter, der gavner vandmiljøet og skaber bedre natur.

Naturstyrelsen har offentliggjort en ny tilskudsordning den 8. juni 2016, hvor der over de næste seks år er afsat 1,6 milliarder kr. til lodsejere, der frivilligt vil lægge arealer til nye vådområder. Bemærk, at lodsejere ikke direkte kan ansøge, men ansøgningen skal gå igennem kommunen.

Lodsejere, landmænd og rådgivere kan læse pjecen Kend processen i et vådområdeprojekt, som giver et hurtigt indblik i det, der indgå i et vådområdeprojekt. Pjecen kan sendes til lodsejere direkte på PDF eller den kan frit trykkes af alle.

Der er rigtig mange muligheder når der skal etableres vådområdeprojekter, tilskud til fastholdelse i 20 år, jordfordeling, salg og forkøbsret. En af de store fordele er, at alt er 100 procent finansieret at EU og staten. Det er derfor et af de mest omkostningseffektive miljøtiltag som landbruget kan gennemføre.

Der er flere forskellige former for vådområdeprojekter, men det er de samme principper der anvendes i de forskellige ordninger når de skal gennemføres. Læs om dem her på LandbrugsInfo:

  • 1.Kvælstof – og fosfor vådområdeprojekter er beskrevet under Kommunale og statslige vådområdeprojekter

Nyt vådområdeprojekt gennemført ved Odder. Droneoptagelse maj 2016.

Sidst bekræftet: 08-01-2020 Oprettet: 17-06-2016 Revideret: 17-06-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Landbruget udvikler koncepter for multifunktionel jordfordeling
SEGES og fem rådgivningsvirksomheder går nu i gang med at finde modeller for, hvordan den multfunktionelle jordfordeling be...
25.03.20
AP1: Vil du i gang med et lavbundsprojekt på din tørvejord?
Kontakt kommune eller Naturstyrelsen, hvis du har lavbundsjord/tørvejord, du gerne vil have permanent vådlagt. Vær opmærkso...
28.02.20
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
24.02.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
PowerPoint-shows og videoer om kollektive virkemidler
Se PowerPoint-shows og videoer om godkendte virkemidler – minivådområder. vådområde- og lavbundsprojekter samt privat skovr...
27.11.19