Feedback Form

  

Oprettet: 17-02-2016

Tiltag på markfladen

Bliv introduceret til en række nye og innovative miljøtiltag, der i fremtiden kan være med til at sikre vandmiljøet.

 

Flerårige afgrøder

Miljømæssigt er der et stort potentiale i dyrkning af flerårige grøder på sårbare jorde, som mindsker risiko for udvaskning af kvælstof.  

     
   

Paludikultur

Paludikultur er dyrkning af vådlagte arealer med græsser og dyrkningsmetoden har positive klima-, miljø- og naturmæssige effekter.  

   
   

Virkemidler til fjernelse af fosfor fra drænvand

Her kan du læse om en række virkemidler, som effektivt kan reducere udledningen af fosfor fra drænvand. 

   
   

Efterafgrøder

Efterafgrøder er et af de vigtigste virkemidler, som bruges i reguleringen til at reducere kvælstofudvaskningen. Læs om afgrødetyper og økonomi.

Tilbage til forsiden

Sidst bekræftet: 02-02-2017 Oprettet: 17-02-2016 Revideret: 17-02-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Projektleder

Frank Bondgaard

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Kom og besøg 6 nye matrice minivådområder med træflis
Matrice minivådområderne vil i 2019 blive udrullet i en pilotordning som nyt drænvirkemiddel i den kollektive målrettede in...
30.10.18
30.11.2018: National konference om fremtidens randzoner – de nye bufferzoner
På den nationale konference fremviser vi vores resultater i projektet BufferTech og diskutere den fremtidige anvendelse af ...
12.10.18
Husk at få tinglysningen på plads, inden du søger om udbetaling til projekter om etablering af naturlig vandstand.
Det er vigtigt, at dit projekt er helt afsluttet, inden du søger om udbetaling. Ellers kan du risikere, at tilskuddet blive...
27.08.18
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2018
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
20.08.18
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
10.08.18