Feedback Form

  

Oprettet: 07-12-2017

Hvilke virkemidler passer til landskabet?

På en gård ved Gedved er der netop bygget en intelligent bufferzone. PÅ ejendomme er der også lokaliteter, som egner sig til et minivådområde et matricevådområde.

Landmand Martin Mogensen ved Gedved har fået bygget en intelligent bufferzone. Hør, hvad der fik ham til at vælge virkemidlet.

 

 Hvilke virkemidler passer til landskabet?

På Martin Mogensens ejendom er der lokaliteter, som egner sig til tre forskellige virkemidler, nemlig intelligent bufferzone, minivådområde og filtermatrice. Frank Bondgaard viser rundt og forklarer, hvordan virkemidlerne passes ind i terrænforholdene.

 

Sidst bekræftet: 07-12-2017 Oprettet: 07-12-2017 Revideret: 07-12-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Projektleder

Frank Bondgaard

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2019
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
29.04.19
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
25.04.19
Kom og besøg 6 nye matrice minivådområder med træflis
Matrice minivådområderne vil i 2019 blive udrullet i en pilotordning som nyt drænvirkemiddel i den kollektive målrettede in...
30.10.18
Husk at få tinglysningen på plads, inden du søger om udbetaling til projekter om etablering af naturlig vandstand.
Det er vigtigt, at dit projekt er helt afsluttet, inden du søger om udbetaling. Ellers kan du risikere, at tilskuddet blive...
27.08.18
Nye regler for projektstøtte i vådområde- og naturprojekter.
Ændring i praksis fra 1. maj 2018
03.07.18