Feedback Form

  

Oprettet: 30-03-2016

Konference ”Landbruget i landskabet - fremtidens udviklingsmuligheder” den 10. marts 2015

Hvordan ser fremtiden ud for det åbne land, og hvordan skaber vi en fælles og bæredygtig udvikling?På dagen fik deltagerne indblik i nogle af de udfordringer og ikke mindst muligheder i det åbne land gennem udbytterige oplæg og livlig debat. Endvidere blev deltagerne præsenteret for resultaterne i projektet ”Landbruget i Landskabet”. Herunder en introduktion til en konkret metode til at planlægge for og med landbrugsbedrifter i det åbne land og muligheden for at inddrage lokal viden og visioner fra bedriftsniveauet ind i kommuneplanlægningen og omvendt. Konferencen gav desuden inspiration til, hvad deltagerne selv kan tage fat på i sin egen organisation og inden for sit eget fagområde.

Program

Deltagerliste

 

Præsentationer:

1.Velkomst - scenen sættes
v/ Jørgen Korning, Landdistriktschef, SEGES

2.Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger – hvad er deres skæbne?
v/ Mette Marcker Christiansen, Kontorchef i Biodiversitet og Arter, Naturstyrelsen

3.En fleksibel tilgang til forvaltningen – vi vil have plads til lokale løsninger
v/ Knud Suhr, Miljømedarbejder, Hjørring Kommune
(oplægget blev holdt af Jesper Hansen, Teknik- og Miljøforvaltningen,Jammerbugt Kommune)

4.Det åbne land som dobbelt ressource
v/ Helga Grønnegaard, Sekretariatsleder for Collective Impact gruppen, Realdania

5.Samspil i lokalområdet – udvikling af lokale områdeplaner
v/ Jørgen Primdahl, professor PhD, Københavns Universitet

6. Dialog og lokal udvikling – redskaber og muligheder
v/ Trine Eide, Planchef, SEGES

 

 Støttet af
promilleafgiftsfonden
for landbrug

Sidst bekræftet: 30-03-2016 Oprettet: 30-03-2016 Revideret: 30-03-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Trine Eide

Af samme forfatter

Jordfordeling og økonomiske perspektiver
Tema fra Produktionsøkonomi Planteavl 2017.
27.10.17
Det skal du vide om jordfordeling
Nyt notat forklarer de vigtigste forhold omkring jordfordeling og sætter det i et aktuelt perspektiv for dansk landbrug.
10.02.17
Høring over udkast til lovforslag om modernisering af planloven
Erhvervsstyrelsen har den 19. september 2016 sendt lovforslag om modernisering af planloven i offentlig høring. I artiklen ...
07.10.16
Ny naturpakke er vedtaget
Den politiske aftale om naturpakken er netop vedtaget. Se kort sammendrag af pakkens initiativer.
20.05.16