Oprettet: 30-03-2016

Konference ”Landbruget i landskabet - fremtidens udviklingsmuligheder” den 10. marts 2015

Hvordan ser fremtiden ud for det åbne land, og hvordan skaber vi en fælles og bæredygtig udvikling?På dagen fik deltagerne indblik i nogle af de udfordringer og ikke mindst muligheder i det åbne land gennem udbytterige oplæg og livlig debat. Endvidere blev deltagerne præsenteret for resultaterne i projektet ”Landbruget i Landskabet”. Herunder en introduktion til en konkret metode til at planlægge for og med landbrugsbedrifter i det åbne land og muligheden for at inddrage lokal viden og visioner fra bedriftsniveauet ind i kommuneplanlægningen og omvendt. Konferencen gav desuden inspiration til, hvad deltagerne selv kan tage fat på i sin egen organisation og inden for sit eget fagområde.

Program

Deltagerliste

 

Præsentationer:

1.Velkomst - scenen sættes
v/ Jørgen Korning, Landdistriktschef, SEGES

2.Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger – hvad er deres skæbne?
v/ Mette Marcker Christiansen, Kontorchef i Biodiversitet og Arter, Naturstyrelsen

3.En fleksibel tilgang til forvaltningen – vi vil have plads til lokale løsninger
v/ Knud Suhr, Miljømedarbejder, Hjørring Kommune
(oplægget blev holdt af Jesper Hansen, Teknik- og Miljøforvaltningen,Jammerbugt Kommune)

4.Det åbne land som dobbelt ressource
v/ Helga Grønnegaard, Sekretariatsleder for Collective Impact gruppen, Realdania

5.Samspil i lokalområdet – udvikling af lokale områdeplaner
v/ Jørgen Primdahl, professor PhD, Københavns Universitet

6. Dialog og lokal udvikling – redskaber og muligheder
v/ Trine Eide, Planchef, SEGES

 

 Støttet af
promilleafgiftsfonden
for landbrug

Sidst bekræftet: 30-03-2016 Oprettet: 30-03-2016 Revideret: 30-03-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Trine Eide

Af samme forfatter

Det skal du vide om jordfordeling
Nyt notat forklarer de vigtigste forhold omkring jordfordeling og sætter det i et aktuelt perspektiv for dansk landbrug.
10.02.17