Feedback Form

  

Oprettet: 10-12-2015

Besøg hos landmanden

Når du er på rådgiverbesøg hos landmanden og ser på potentielle steder for placering af minivådområder, er der er flere vigtige ting du skal medbringe og huske på. På denne side får du er overblik over, hvad du kan medbringe.

Medbring ved rådgivningsbesøget vandfaste GIS-kort og en vandfast tuds (eventuelt printet i nevertear). Det er vigtig at kunne indtegne placeringer af drænrør og mulige placeringer for minivådområder ved markmødet.  Hav altid et kamera med ved markbesøget og tag billeder af de mulige placeringer.

  • Kortmateriale som med fordel kan medbringes eller bruges efterfølgende.
  • Oversigtskort (se et godt eksempel her)
  • Hældningskort og 3D kort
  • Drænkort (ejeren kan have drænkort over arealerne liggende)
  • Historiske kort over området. På kortene kan det ofte ses hvor vandet stod sidst i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.
  • Tommestok til måling af drændybde
  • GPS til nøjagtig position af hovedledning og minivådområde
  • Det kan være en god ide at have gennemset ejendommes §3 udpegninger inden mødet. Disse kan evt. medbringes på kortmaterialet. Det vil være vanskeligt at få lov at placere et minivådområde i et udpeget §3 areal.

Bestilling af drænkort

Hvis du har brug for drænkort efter rådgivningsbesøget, kan de bestilles hos Orbicon

Sjælland og Øerne: Ring til Pernille Langhoff Steen på 40 30 07 83, plst@orbicon.dk.

Jylland og Fyn: Ring til Astrid Borch på 30 62 91 21, ambo@orbicon.dk

Se også Kortlægning af dræning i Danmark for mere information om drænkortlægningen i Danmark.

Tilbage til forsiden

Sidst bekræftet: 10-12-2015 Oprettet: 10-12-2015 Revideret: 10-12-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Projektleder

Frank Bondgaard

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Konsulent

Sebastian Piet Zacho

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Chefkonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Forventninger til kvælstofudledningen i 2019 og påvirkning af vandmiljøet
Forventninger til kvælstofudledning til havmiljøet i 2019 vurderet ud fra forsøg med målinger af kvælstofudvaskning. Den sa...
06.08.19
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2019
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
02.07.19
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
25.04.19
Test af YSI Professional Plus Nitratsensor
Test af YSI Professional Plus nitratsensor med henblik på brug ved målinger i drænvand.
21.12.18
Miljøtilstanden i Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning
Rapport beskriver miljøtilstanden for Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning fra 1980’erne og frem til 2017.
21.12.18