Oprettet: 10-12-2015

Besøg hos landmanden

Når du er på rådgiverbesøg hos landmanden og ser på potentielle steder for placering af minivådområder, er der er flere vigtige ting du skal medbringe og huske på. På denne side får du er overblik over, hvad du kan medbringe.

Medbring ved rådgivningsbesøget vandfaste GIS-kort og en vandfast tuds (eventuelt printet i nevertear). Det er vigtig at kunne indtegne placeringer af drænrør og mulige placeringer for minivådområder ved markmødet.  Hav altid et kamera med ved markbesøget og tag billeder af de mulige placeringer.

  • Kortmateriale som med fordel kan medbringes eller bruges efterfølgende.
  • Oversigtskort (se et godt eksempel her)
  • Hældningskort og 3D kort
  • Drænkort (ejeren kan have drænkort over arealerne liggende)
  • Historiske kort over området. På kortene kan det ofte ses hvor vandet stod sidst i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.
  • Tommestok til måling af drændybde
  • GPS til nøjagtig position af hovedledning og minivådområde
  • Det kan være en god ide at have gennemset ejendommes §3 udpegninger inden mødet. Disse kan evt. medbringes på kortmaterialet. Det vil være vanskeligt at få lov at placere et minivådområde i et udpeget §3 areal.

Bestilling af drænkort

Hvis du har brug for drænkort efter rådgivningsbesøget, kan de bestilles hos Orbicon

Sjælland og Øerne: Ring til Pernille Langhoff Steen på 40 30 07 83, plst@orbicon.dk.

Jylland og Fyn: Ring til Astrid Borch på 30 62 91 21, ambo@orbicon.dk

Se også Kortlægning af dræning i Danmark for mere information om drænkortlægningen i Danmark.

Tilbage til forsiden

Sidst bekræftet: 10-12-2015 Oprettet: 10-12-2015 Revideret: 10-12-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Konsulent

Sebastian Piet Zacho

Miljø & Land


Chefkonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
17.04.20
Landbruget udvikler koncepter for multifunktionel jordfordeling
SEGES og fem rådgivningsvirksomheder går nu i gang med at finde modeller for, hvordan den multfunktionelle jordfordeling be...
25.03.20
AP1: Vil du i gang med et lavbundsprojekt på din tørvejord?
Kontakt kommune eller Naturstyrelsen, hvis du har lavbundsjord/tørvejord, du gerne vil have permanent vådlagt. Vær opmærkso...
28.02.20
Kvælstofudledningen år 1900 og betydning for vandområdeplaner
Kvælstofudledning er for år 1900 beregnet af Aarhus Universitet og større end hidtil antaget og dette har betydning for, hv...
03.02.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20