Oprettet: 23-01-2018

FAIRWAY

FAIRWAY skal finde løsninger, der kan balancere en lønsom landbrugsproduktion med hensynet til kvaliteten af vores grundvand.

                                                                                                                                       

Om projektet | Danske pilotområder | Partnere | Rapporter, notater o.l. | Pressemeddelelser | Nyhedsbreve | Kontakt |

 

Knap 5 millioner Euro er der af EU’s Horizon 2020 støtteprogram for forskning og inno-vation sat af til det store tværnationale EU-projekt FAIRWAY, som de danske partnere SEGES, GEUS og Institut for Agroøkologi samt Institut for Miljøvidenskab fra Aarhus Universitet i perioden juni 2017 – juni 2021 vil samarbejde omkring sammen med 20 internationale partnere fra 11 andre Europæiske lande.

Formålet med FAIRWAY er at arbejde på at udvikle nye metoder og tilgange til beskyttelse af grundvandet, som er mest optimale for landbruget, samtidig med at borgernes adgang til rent og godt drikkevand sikres.

Her kan du læse mere om projektet og de danske pilotområder samt finde nyhedsbreve, pressemeddelelser, rapporter, notater o.l. udarbejdet i løbet af projektet.

Der henvises endvidere til den internationale hjemmeside for FAIRWAY.

Modtag løbende nyt om FAIRWAY ved at tilmelde dig FAIRWAY nyhedsbrevet via ovenstående link.

’Like’ og følg også projektet på Twitter, Facebook og YouTube, som du også finder adgang til via linket.

 

FAIRWAY

EU Horizon 2020 projekt

4 årig projekt: juni 2017 – juni 2021

Bevilling: 4.999.865 EURO

Deltagere: 23 partnere fra hhv. Holland, Frankrig, Norge, Slovenien, Italien, Tyskland, Portugal, England, Irland, Rumænien, Grækenland og Danmark.

Danske partnere: SEGES, GEUS og Institut for Agroøkologi samt Institut for Miljøvidenskab fra Aarhus Universitet.

  This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727984

 

 

 

Sidst bekræftet: 23-01-2018 Oprettet: 23-01-2018 Revideret: 23-01-2018

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Rikke Krogshave Laursen

Miljø & Land


Af samme forfatter

Grundvand - status og udvikling 1989 - 2018
Nitratbelastningen til grundvandet er rapporteret i GEUS’ årlige rapport over grundvandsovervågningen. SEGES konkluderer, a...
31.01.20
Nitrat i grundvandet
Fakta om kvælstof i landbruget og vandmiljøet.
31.01.20
Læs tre artikler om den gode proces i forbindelse med indsatsplanlægning
I artiklerne giver landmænd, rådgivere samt store og små vandværker deres bud på, hvad der skal til for, at man får en god ...
17.01.20
Gislum Vandværk - vejen til godt drikkevand
Målinger giver større og gensidig forståelse.
17.01.20