Feedback Form

  

Oprettet: 23-01-2018

Partnere

                                                                                                                                       

Om projektet |

Danske pilotområder |

Partnere |

Rapporter, notater o.l. |

Pressemeddelelser |

Nyhedsbreve |

Kontakt |

Navn Land
Stichting Wageningen Research Holland
Haskoning dhv Nederland bv Holland
Wageningen University Holland
Bureau de Recherches Geologiques et Minieres Frankrig
Landbrug & Fodevarer f.m.b.a./SEGES Danmark
Norsk Institutt for Vannforskning Norge
Univerza v Ljubljani Slovenien
Fondazione per lo sviluppo sostenibile del mediterraneo Italien
CLM Onderzoek en Advies bv Holland
Johann Heinrich von Thuenen-institut, Bundesforschungsinstitut fuer Laendliche Raeume, Wald und Fischerei Tyskland
Instituto Politecnico de Coimbra Portugal
University of Lincoln England
Institutul National de Cercetare-dezvoltare Pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia mediului Rumænien
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis Grækenland
Agrifood and Biosciences institute Irland
Aarhus Universitet Danmark
Geological survey of Denmark and Greenland Danmark
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Holland
Kmetijsko Gozdarska Zbornika Slovenije Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor Slovenien
rsk adas limited England
Landwirtschaftskammer Niedersachsen Tyskland
Scienceview Media bv Holland

 

 

Sidst bekræftet: 23-01-2018 Oprettet: 23-01-2018 Revideret: 23-01-2018

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Rikke Krogshave Laursen

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Pesticiders transport i jord
Forskningen har skabt en god forståelse af transport af pesticider i jord. Men der mangler stadig forskning, der kan redegø...
18.01.19
Landmandens Vejledning om Indsatsplanlægning og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)
SEGES har udarbejdet en vejledning om indsatsplanlægning og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) målrettet landmænd med j...
08.01.19
Forslag til retningslinjer ved gennemførelse af vådområdeprojekter med fokus på fastlæggelse af projektgrænsen
SEGES har på foranledning af Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til retningslinjer, som vi mener, der bør følges ved plan...
12.11.18
Landbrugspakken og nitrat i grund- og drikkevand
GEUS forudsiger, at den afskaffelse af normreduktionen, der er en del af Fødevare- og landbrugspakken, i de næste 3 år vil ...
03.03.16