Oprettet: 23-01-2018

Partnere

                                                                                                                                       

Om projektet |

Danske pilotområder |

Partnere |

Rapporter, notater o.l. |

Pressemeddelelser |

Nyhedsbreve |

Kontakt |

Navn Land
Stichting Wageningen Research Holland
Haskoning dhv Nederland bv Holland
Wageningen University Holland
Bureau de Recherches Geologiques et Minieres Frankrig
Landbrug & Fodevarer f.m.b.a./SEGES Danmark
Norsk Institutt for Vannforskning Norge
Univerza v Ljubljani Slovenien
Fondazione per lo sviluppo sostenibile del mediterraneo Italien
CLM Onderzoek en Advies bv Holland
Johann Heinrich von Thuenen-institut, Bundesforschungsinstitut fuer Laendliche Raeume, Wald und Fischerei Tyskland
Instituto Politecnico de Coimbra Portugal
University of Lincoln England
Institutul National de Cercetare-dezvoltare Pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia mediului Rumænien
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis Grækenland
Agrifood and Biosciences institute Irland
Aarhus Universitet Danmark
Geological survey of Denmark and Greenland Danmark
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Holland
Kmetijsko Gozdarska Zbornika Slovenije Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor Slovenien
rsk adas limited England
Landwirtschaftskammer Niedersachsen Tyskland
Scienceview Media bv Holland

 

 

Sidst bekræftet: 23-01-2018 Oprettet: 23-01-2018 Revideret: 23-01-2018

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Rikke Krogshave Laursen

Miljø & Land


Af samme forfatter

Grundvand - status og udvikling 1989 - 2018
Nitratbelastningen til grundvandet er rapporteret i GEUS’ årlige rapport over grundvandsovervågningen. SEGES konkluderer, a...
31.01.20
Nitrat i grundvandet
Fakta om kvælstof i landbruget og vandmiljøet.
31.01.20
Læs tre artikler om den gode proces i forbindelse med indsatsplanlægning
I artiklerne giver landmænd, rådgivere samt store og små vandværker deres bud på, hvad der skal til for, at man får en god ...
17.01.20
Gislum Vandværk - vejen til godt drikkevand
Målinger giver større og gensidig forståelse.
17.01.20