Feedback Form

 2281

Oprettet: 03-08-2015

Naturens eget tag – dansk dyrket elefantgræs

Med støtte fra Miljøstyrelsens grønne Teknologifond og Foreningen Plan Danmark indledte, SEGES, Aarhus Universitet, Miscanthus A/S og Straatagets Kontor m.fl. i jan. 2014 et treårigt samarbejdsprojekt, ”Naturens eget tag – dansk dyrket elefantgræs”.

Formålet med projektet Naturens eget tag – dansk dyrket elefantgræs er ”at udbrede og udvikle dyrkning af danske tækkematerialer til gavn for grundvandet, tækkebranchen og landmandens muligheder for sikring af vandmiljø med miljørigtige afgrøder.” (citat fra ansøgningen til Miljøstyrelsen).           
                                     

Rapporter

  • Samlet projektrapport (under udarbejdelse)           
  • Delrapport (under udarbejdelse)

Brochurer og foldere 

Etableringsmetoder

Mekanisk rensning af elefantgræs

Udvikling af høstmaskine

Elefantgræs som miljøvirkemiddel (under udarbejdelse)

  • Litteraturstudie, interviews og workshop om miljøeffekterne af elefantgræs til energiformål. (under udarbejdelse)
  • Sammenligning af miljøfordele ved elefantgræs til henholdsvis energiformål og tækkeformål (under udarbejdelse)
  • Demonstration af miljøeffekt med sugeceller (under udarbejdelse)

Involvering af avlere og fælles platform

Forretningsmodel for dyrkning af elefantgræs til tækning og til miljøbeskyttelse

Formidling & Presse

                          
Artikler 2014

Artikler 2015

Artikler 2016

Artikler 2017

Kontaktpersoner

                                        
Direktør Søren Vodder, Miscanthus A/S+45 54 86 53 29 E-mail: post@vodder.dk
Direktør Jørgen Kaarup Straatagets kontor+45 21 25 91 88. E-mail: joergen@kaarup.eu
Knud Nielsen LMO direkte 87 28 22 62 / mobil 24 24 75 58. E-mail krn@lmo.dk
Frank Bondgaard, SEGES direkte 87405409 / mobil 21717778. E-mail fbo@seges.dk

 


Billede 2.
TV Østjylland hos Carl Ejner Baastrup ved plantning 27. maj 2014. Foto Frank Bondgaard, VFL.

 

Sidst bekræftet: 03-08-2015 Oprettet: 03-08-2015 Revideret: 03-08-2015

Forfatter

Projektleder
Frank Bondgaard
Anlæg & Miljø, Miljø & Land

Af samme forfatter

Video: Sådan bygges en intelligent bufferzone
Landmand Anders Bagge Hansen er i gang med at bygge en intelligent bufferzone, som skal fjerne kvælstof og fosfor fra drænv...
18.07.17
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2017
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
14.07.17
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
04.07.17
Landmænd ved Skive og på Mors arbejder med etablering af nye miljøtiltag
I projektet Virkemidler og målrettet indsats arbejdes der med at udnytte de muligheder landskabet giver for mindre vådområd...
02.05.17
Miljøeffekter og materiale om vådområdeprojekter
Her er samlet nogle få artikler, rapporter og Power Points om vådområder:
05.04.17