Feedback Form

 2281

Oprettet: 03-08-2015

Naturens eget tag – dansk dyrket elefantgræs

Med støtte fra Miljøstyrelsens grønne Teknologifond og Foreningen Plan Danmark indledte, SEGES, Aarhus Universitet, Miscanthus A/S og Straatagets Kontor m.fl. i jan. 2014 et treårigt samarbejdsprojekt, ”Naturens eget tag – dansk dyrket elefantgræs”.

Formålet med projektet Naturens eget tag – dansk dyrket elefantgræs er ”at udbrede og udvikle dyrkning af danske tækkematerialer til gavn for grundvandet, tækkebranchen og landmandens muligheder for sikring af vandmiljø med miljørigtige afgrøder.” (citat fra ansøgningen til Miljøstyrelsen).           
                                     

Rapporter

Brochurer og foldere 

Etableringsmetoder

Mekanisk rensning af elefantgræs

Udvikling af høstmaskine

Elefantgræs som miljøvirkemiddel

Involvering af avlere og fælles platform

Forretningsmodel for dyrkning af elefantgræs til tækning og til miljøbeskyttelse

Formidling & Presse

                          
Artikler 2014

Artikler 2015

Artikler 2016

Artikler 2017

Kommentar til artiklen Elefantgræs bedre end forventet i Effektivt Landbrug d. 12. september 2017: SEGES har verificeret et højt udbytte i en veletableret marken ved Låsby, men prisdannelsen på et forholdsvis lille marked er ofte usikkert. Der er så vidt vides ikke set priser på 31 kr. pr. bundt og derfor er artikel ikke realistisk. Prisen på tækkerør ligger i spændet 18. kr. – 26. kr. pr. bundt og er baseret på kvalitet, udbud og efterspørgsel. Artiklen som der refereres til på LandbrugsInfo undersøger kun spændet i udbyttet holdt op med forskellige priser pr. bundt tækkerør”

Kontaktpersoner

                                        
Direktør Søren Vodder, Miscanthus A/S+45 54 86 53 29 E-mail: post@vodder.dk
Direktør Jørgen Kaarup Straatagets kontor+45 21 25 91 88. E-mail: joergen@kaarup.eu
Knud Nielsen LMO direkte 87 28 22 62 / mobil 24 24 75 58. E-mail krn@lmo.dk
Frank Bondgaard, SEGES direkte 87405409 / mobil 21717778. E-mail fbo@seges.d


Billede 2.
TV Østjylland hos Carl Ejner Baastrup ved plantning 27. maj 2014. Foto Frank Bondgaard, VFL.

Sidst bekræftet: 03-08-2015 Oprettet: 03-08-2015 Revideret: 03-08-2015

Forfatter

Projektleder

Frank Bondgaard

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Hvilke virkemidler passer til landskabet?
På en gård ved Gedved er der netop bygget en intelligent bufferzone. PÅ ejendomme er der også lokaliteter, som egner sig ti...
07.12.17
Film om kommende nye miljøtiltag
SEGES arbejder sammen med landmænd og forskere på Aarhus Universitet om at etablere nye miljøtiltag. Intelligente bufferzon...
15.11.17
Paludikultur – udpining af, eller fuld produktion på kulstofrige lavbundsjorde
I mange lande har flere projekter fokus på at forhindre nedbrydning af kulstofrige lavbundsjorde ved vådlægning og ændret a...
13.10.17
Sådan bygges en intelligent bufferzone i 2017
Intelligente bufferzoner forventes at kunne anvendes i drænoplande på 10-30 hektar. Lige nu er forskningsindsatsen på områd...
11.10.17
Mættet randzone med en paludikultur etableret ved Skive
Jesper Thomsen ved Skive har etableret en mættet randzone med en paludikultur i samarbejde med Landbolimfjord og SEGES. Dem...
05.10.17