2281

Oprettet: 03-08-2015

Naturens eget tag – dansk dyrket elefantgræs

Med støtte fra Miljøstyrelsens grønne Teknologifond og Foreningen Plan Danmark indledte, SEGES, Aarhus Universitet, Miscanthus A/S og Straatagets Kontor m.fl. i jan. 2014 et treårigt samarbejdsprojekt, ”Naturens eget tag – dansk dyrket elefantgræs”.

Formålet med projektet Naturens eget tag – dansk dyrket elefantgræs er ”at udbrede og udvikle dyrkning af danske tækkematerialer til gavn for grundvandet, tækkebranchen og landmandens muligheder for sikring af vandmiljø med miljørigtige afgrøder.” (citat fra ansøgningen til Miljøstyrelsen).           
                                     

Rapporter

Brochurer og foldere 

Etableringsmetoder

Mekanisk rensning af elefantgræs

Udvikling af høstmaskine

Elefantgræs som miljøvirkemiddel

Involvering af avlere og fælles platform

Forretningsmodel for dyrkning af elefantgræs til tækning og til miljøbeskyttelse

Formidling & Presse

                          
Artikler 2014

Artikler 2015

Artikler 2016

Artikler 2017

Kommentar til artiklen Elefantgræs bedre end forventet i Effektivt Landbrug d. 12. september 2017: SEGES har verificeret et højt udbytte i en veletableret marken ved Låsby, men prisdannelsen på et forholdsvis lille marked er ofte usikkert. Der er så vidt vides ikke set priser på 31 kr. pr. bundt og derfor er artikel ikke realistisk. Prisen på tækkerør ligger i spændet 18. kr. – 26. kr. pr. bundt og er baseret på kvalitet, udbud og efterspørgsel. Artiklen som der refereres til på LandbrugsInfo undersøger kun spændet i udbyttet holdt op med forskellige priser pr. bundt tækkerør”

Kontaktpersoner

                                        
Direktør Søren Vodder, Miscanthus A/S+45 54 86 53 29 E-mail: post@vodder.dk
Direktør Jørgen Kaarup Straatagets kontor+45 21 25 91 88. E-mail: joergen@kaarup.eu
Knud Nielsen LMO direkte 87 28 22 62 / mobil 24 24 75 58. E-mail krn@lmo.dk
Frank Bondgaard, SEGES direkte 87405409 / mobil 21717778. E-mail fbo@seges.d


Billede 2.
TV Østjylland hos Carl Ejner Baastrup ved plantning 27. maj 2014. Foto Frank Bondgaard, VFL.

Sidst bekræftet: 03-08-2015 Oprettet: 03-08-2015 Revideret: 03-08-2015

Forfatter

Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Landbruget udvikler koncepter for multifunktionel jordfordeling
SEGES og fem rådgivningsvirksomheder går nu i gang med at finde modeller for, hvordan den multfunktionelle jordfordeling be...
25.03.20
AP1: Vil du i gang med et lavbundsprojekt på din tørvejord?
Kontakt kommune eller Naturstyrelsen, hvis du har lavbundsjord/tørvejord, du gerne vil have permanent vådlagt. Vær opmærkso...
28.02.20
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
24.02.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
PowerPoint-shows og videoer om kollektive virkemidler
Se PowerPoint-shows og videoer om godkendte virkemidler – minivådområder. vådområde- og lavbundsprojekter samt privat skovr...
27.11.19