Feedback Form

Af samme forfatter
Forskningen har skabt en god forståelse af transport af pesticider i jord. Men der mangler stadig forskning, der kan redegøre for transport til dybere jordlag på lerjord.
SEGES har udarbejdet en vejledning om indsatsplanlægning og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) målrettet landmænd med jord inden for et indsatsområde og/eller BNBO.
SEGES har på foranledning af Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til retningslinjer, som vi mener, der bør følges ved planlægning og gennemførelse af vådområdeprojekter, så projektgrænsen fastsættes korrekt, og afvandingen af tilstødende arealer sikres.
GEUS forudsiger, at den afskaffelse af normreduktionen, der er en del af Fødevare- og landbrugspakken, i de næste 3 år vil medføre en beskeden stigning i indholdet af nitrat i det iltede grundvand på 2 - 17 procent.