Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 29-11-2018

  

Oprettet: 29-11-2017

SEGES' udvaskningsforsøg med sugeceller

Kortet viser placeringen af SEGES’ udvaskningsforsøg med sugeceller. Klik på kortet for at se resultaterne fra forsøget.

Hvis du vil vide mere om resultaterne kan du læse denne gennemgang af forsøgsresultaterne. Hvis du er interesseret i hvordan resultaterne forsøgene er udført kan du se denne video.

 

 Udvaskningsforsøg med sugeceller

Sidst bekræftet: 29-11-2017 Oprettet: 29-11-2017 Revideret: 29-11-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Kristoffer Piil

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Hvordan påvirker kvælstoftilførslen udvaskningen?
At kende kvælstofudvaskningens sammenhæng til kvælstoftilførslen er vigtig for både lovgivere og landmænd. Du kan i denne v...
15.10.19
Omregningsfaktoren mellem tidlig sået vintersæd og efterafgrøder påvirkes af arealet med tidlig såning.
Omregningsfaktoren mellem tidlig sået vintersæd og efterafgrøder påvirkes af arealet med tidlig sået vintersæd.
21.08.19
Forventninger til kvælstofudledningen i 2019 og påvirkning af vandmiljøet
Forventninger til kvælstofudledning til havmiljøet i 2019 vurderet ud fra forsøg med målinger af kvælstofudvaskning. Den sa...
06.08.19
Kvælstofudledning varierer trods klimanormalisering
Selvom kvælstofafstrømningen til kystvandene korrigeres for den årlige afstrømning af vand, er usikkerheden på udledningen ...
23.01.19
Klimavirkemidler i planteproduktionen
Aarhus Universitet og Københavns Universitet har udarbejdet et katalog over virkemiddel til reduktion af landbrugets klimaa...
11.12.18