Feedback Form

  

Oprettet: 30-11-2017

Ny hjemmeside om kvælstofudvaskning

SEGES går i luften med en ny hjemmeside, hvor du kan følge SEGES' udvaskningsforsøg og andre aktiviteter om kvælstofudvaskning.

Den nye side ligger på LandbrugInfo, men har også den korte url: kvælstofudvaskning.dk

På siden kan du blandt andet finde:

  • Omtale af syv forsøg, hvor vi måler kvælstofudvaskning med sugeceller.
  • Et interaktivt kort med forsøgsresultater
  • Grundlæggende viden om sugeceller og marginaludvaskning
  • Artikler om aktuelle emner
  • Videoer

Sidst bekræftet: 16-11-2018 Oprettet: 30-11-2017 Revideret: 30-11-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Kristoffer Piil

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Hvordan påvirker kvælstoftilførslen udvaskningen?
At kende kvælstofudvaskningens sammenhæng til kvælstoftilførslen er vigtig for både lovgivere og landmænd. Du kan i denne v...
15.10.19
Omregningsfaktoren mellem tidlig sået vintersæd og efterafgrøder påvirkes af arealet med tidlig såning.
Omregningsfaktoren mellem tidlig sået vintersæd og efterafgrøder påvirkes af arealet med tidlig sået vintersæd.
21.08.19
Forventninger til kvælstofudledningen i 2019 og påvirkning af vandmiljøet
Forventninger til kvælstofudledning til havmiljøet i 2019 vurderet ud fra forsøg med målinger af kvælstofudvaskning. Den sa...
06.08.19
Kvælstofudledning varierer trods klimanormalisering
Selvom kvælstofafstrømningen til kystvandene korrigeres for den årlige afstrømning af vand, er usikkerheden på udledningen ...
23.01.19
Klimavirkemidler i planteproduktionen
Aarhus Universitet og Københavns Universitet har udarbejdet et katalog over virkemiddel til reduktion af landbrugets klimaa...
11.12.18

Læs også