Oprettet: 30-11-2017

Ny hjemmeside om kvælstofudvaskning

SEGES går i luften med en ny hjemmeside, hvor du kan følge SEGES' udvaskningsforsøg og andre aktiviteter om kvælstofudvaskning.

Den nye side ligger på LandbrugInfo, men har også den korte url: kvælstofudvaskning.dk

På siden kan du blandt andet finde:

  • Omtale af syv forsøg, hvor vi måler kvælstofudvaskning med sugeceller.
  • Et interaktivt kort med forsøgsresultater
  • Grundlæggende viden om sugeceller og marginaludvaskning
  • Artikler om aktuelle emner
  • Videoer

Sidst bekræftet: 16-11-2018 Oprettet: 30-11-2017 Revideret: 30-11-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Kristoffer Piil

Af samme forfatter

Kvælstofudvaskning til grundvandet - fjernes der kvælstof i den nedre rodzone?
Artikel om kvælstofudvaskning til grundvandet vurderet ud fra sugeceller i en og to meters dybde.
01.04.20
Udvikling i nitrat i grundvandet i LOOP oplandene over de sidste 30 år
En nyere videnskabelig artikel viser, at nitratindholdet i det øvre grundvand er faldet i LOOP oplandene i de sidste 30 år....
27.02.20
Kvælstofudnyttelse i majs – proteinindhold som styringsredskab i gødningsplanlægningen
En analyse af forsøg med stigende mængder kvælstof til majs viser, at man risikere udbytte tab i majs, hvis proteinindholde...
23.12.19
Udvikling i kvælstofkoncentrationer i vandløb i oplandene til Karrebæk Fjord, Ringkøbing Fjord og Skive Fjord
De nationale tiltag for at reducere kvælstof til vandmiljøet er slået forskelligt igennem afhængigt af oplandenes geologi. ...
16.12.19
Hvordan påvirker kvælstoftilførslen udvaskningen?
At kende kvælstofudvaskningens sammenhæng til kvælstoftilførslen er vigtig for både lovgivere og landmænd. Du kan i denne v...
15.10.19

Læs også