Oprettet: 30-11-2017

Ny hjemmeside om kvælstofudvaskning

SEGES går i luften med en ny hjemmeside, hvor du kan følge SEGES' udvaskningsforsøg og andre aktiviteter om kvælstofudvaskning.

Den nye side ligger på LandbrugInfo, men har også den korte url: kvælstofudvaskning.dk

På siden kan du blandt andet finde:

  • Omtale af syv forsøg, hvor vi måler kvælstofudvaskning med sugeceller.
  • Et interaktivt kort med forsøgsresultater
  • Grundlæggende viden om sugeceller og marginaludvaskning
  • Artikler om aktuelle emner
  • Videoer

Sidst bekræftet: 16-11-2018 Oprettet: 30-11-2017 Revideret: 30-11-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Kristoffer Piil

Gødningsteam


Af samme forfatter

Kvælstofudnyttelse i majs – proteinindhold som styringsredskab i gødningsplanlægningen
En analyse af forsøg med stigende mængder kvælstof til majs viser, at man risikere udbytte tab i majs, hvis proteinindholde...
23.12.19
Udvikling i kvælstofkoncentrationer i vandløb i oplandene til Karrebæk Fjord, Ringkøbing Fjord og Skive Fjord
De nationale tiltag for at reducere kvælstof til vandmiljøet er slået forskelligt igennem afhængigt af oplandenes geologi. ...
16.12.19
Udvikling i nitrat i grundvandet i LOOP oplandene over de sidste 30 år
En nyere videnskabelig artikel viser, at nitratindholdet i det øvre grundvand er faldet i LOOP oplandene i de sidste 30 år....
06.12.19
Hvordan påvirker kvælstoftilførslen udvaskningen?
At kende kvælstofudvaskningens sammenhæng til kvælstoftilførslen er vigtig for både lovgivere og landmænd. Du kan i denne v...
15.10.19
Forventninger til kvælstofudledningen i 2019 og påvirkning af vandmiljøet
Forventninger til kvælstofudledning til havmiljøet i 2019 vurderet ud fra forsøg med målinger af kvælstofudvaskning. Den sa...
06.08.19

Læs også