Oprettet: 15-03-2017

Driftsfasen

Når projektet er gennemført har du som lodsejer nogle få forpligtigelser på de arealer du ejer. Disse forpligtigelser afhænger af anvendelsen.

Der er rydningspligt på de arealer der var lysåbne i 2004. Læs her mere om de gældende regler på området:

Hvis der efterfølgende er problemer med vandstaden i vådområdeprojektet skal du kontakte den kommune eller den Naturstyrelsesenhed som har stået for projektledelsen:

  • Hvordan håndteres problemer med vandstanden efter projektafslutning?

I de fleste vådområdeprojekter opstår der ikke problemer med vandstanden når projektet er gennemført. Hvis der efterfølgende er problemer med vandstaden i vådområdeprojektet skal du kontakte den kommune eller den Naturstyrelsesenhed som har stået for projektledelsen:

Tilbage til startsiden 

Sidst bekræftet: 15-03-2017 Oprettet: 15-03-2017 Revideret: 15-03-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
31.01.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydning af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drift ...
06.01.20
PowerPoint-shows og videoer om kollektive virkemidler
Se PowerPoint-shows og videoer om godkendte virkemidler – minivådområder. vådområde- og lavbundsprojekter samt privat skovr...
27.11.19
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
25.04.19
Kom og besøg 6 nye matrice minivådområder med træflis
Matrice minivådområderne vil i 2019 blive udrullet i en pilotordning som nyt drænvirkemiddel i den kollektive målrettede in...
30.10.18

 Mere viden