Feedback Form

  

Oprettet: 15-03-2017

Driftsfasen

Når projektet er gennemført har du som lodsejer nogle få forpligtigelser på de arealer du ejer. Disse forpligtigelser afhænger af anvendelsen.

Der er rydningspligt på de arealer der var lysåbne i 2004. Læs her mere om de gældende regler på området:

Hvis der efterfølgende er problemer med vandstaden i vådområdeprojektet skal du kontakte den kommune eller den Naturstyrelsesenhed som har stået for projektledelsen:

  • Hvordan håndteres problemer med vandstanden efter projektafslutning?

I de fleste vådområdeprojekter opstår der ikke problemer med vandstanden når projektet er gennemført. Hvis der efterfølgende er problemer med vandstaden i vådområdeprojektet skal du kontakte den kommune eller den Naturstyrelsesenhed som har stået for projektledelsen:

Tilbage til startsiden 

Sidst bekræftet: 15-03-2017 Oprettet: 15-03-2017 Revideret: 15-03-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Projektleder

Frank Bondgaard

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2019
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
02.07.19
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
25.04.19
Kom og besøg 6 nye matrice minivådområder med træflis
Matrice minivådområderne vil i 2019 blive udrullet i en pilotordning som nyt drænvirkemiddel i den kollektive målrettede in...
30.10.18
Husk at få tinglysningen på plads, inden du søger om udbetaling til projekter om etablering af naturlig vandstand.
Det er vigtigt, at dit projekt er helt afsluttet, inden du søger om udbetaling. Ellers kan du risikere, at tilskuddet blive...
27.08.18
Nye regler for projektstøtte i vådområde- og naturprojekter.
Ændring i praksis fra 1. maj 2018
03.07.18

 Mere viden