Oprettet: 15-03-2017

Driftsfasen

Når projektet er gennemført har du som lodsejer nogle få forpligtigelser på de arealer du ejer. Disse forpligtigelser afhænger af anvendelsen.

Der er rydningspligt på de arealer der var lysåbne i 2004. Læs her mere om de gældende regler på området:

Hvis der efterfølgende er problemer med vandstaden i vådområdeprojektet skal du kontakte den kommune eller den Naturstyrelsesenhed som har stået for projektledelsen:

  • Hvordan håndteres problemer med vandstanden efter projektafslutning?

I de fleste vådområdeprojekter opstår der ikke problemer med vandstanden når projektet er gennemført. Hvis der efterfølgende er problemer med vandstaden i vådområdeprojektet skal du kontakte den kommune eller den Naturstyrelsesenhed som har stået for projektledelsen:

Tilbage til startsiden 

Sidst bekræftet: 15-03-2017 Oprettet: 15-03-2017 Revideret: 15-03-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
17.04.20
Landbruget udvikler koncepter for multifunktionel jordfordeling
SEGES og fem rådgivningsvirksomheder går nu i gang med at finde modeller for, hvordan den multfunktionelle jordfordeling be...
25.03.20
AP1: Vil du i gang med et lavbundsprojekt på din tørvejord?
Kontakt kommune eller Naturstyrelsen, hvis du har lavbundsjord/tørvejord, du gerne vil have permanent vådlagt. Vær opmærkso...
28.02.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
PowerPoint-shows og videoer om kollektive virkemidler
Se PowerPoint-shows og videoer om godkendte virkemidler – minivådområder. vådområde- og lavbundsprojekter samt privat skovr...
27.11.19

 Mere viden