Oprettet: 29-03-2017
Revideret: 31-08-2017

Fakta om vådområde-projekter

Ny hjemmeside samler nyttige informationer til lodsejere og rådgivere om det at gennemføre et vådområdeprojekt. Læs de 4 fakta ark og du er klædt godt på til at forstå processen i et vådområdeprojekt.

Det er vigtigt for lodsejere at forstå de muligheder der ligger i køb og salg af projektjord, jordfordeling eller 20 årigt fastholdelses tilskud.

SEGES har samlet viden til lodsejere og rådgivere på www.vådområder.dk. På siden finder du blandt andet:

  • Informationer om de faser, som indgår i et vådområdeprojekt
  • Faktaark som bl.a. beskriver incitamenter for lodsejere, effekt af vådområder, jordfordeling og økonomi
  • Film
  • Artikler, som omhandler forskellige trin i processen.

I vådområdeprojekter er jordfordelingsværktøjer gratis til rådighed for lodsejerne. Vådområde-projekterne er 100 procent finansieret af den danske stat og EU, dog kan det være nødvendigt at betale for egen rådgivning.

Det er vigtigt for lodsejerne at undersøge, om det kan være økonomisk fordelagtigt at indgå i en jordfordeling og hvilke fordele og ulemper der i øvrigt er ved at deltage. Det vil være meget individuelt, hvad den enkelte lodsejer vil vælge.

Der er i Danmark gennemført 182 vådområdeprojekter via frivillighed indtil dato, og der er i 2017 afsat ca. 1,6 milliard til den kommende vådområdeindsats. Inden udgangen af vandområde-planernes anden planperiode i 2021 skal der gennemføres kollektive kvælstofindsatser for i alt ca. 2.500 ton N. Vådområder alene skal fjerne 1.250 ton.

Poul Roesen ved Hundsø vådområdeprojekt på Mors. Foto: Mads Fjeldsø Christensen

Sidst bekræftet: 31-08-2017 Oprettet: 29-03-2017 Revideret: 31-08-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydning af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drift ...
06.01.20
PowerPoint-shows og videoer om kollektive virkemidler
Se PowerPoint-shows og videoer om godkendte virkemidler – minivådområder. vådområde- og lavbundsprojekter samt privat skovr...
27.11.19
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2019
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
02.07.19
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
25.04.19
Kom og besøg 6 nye matrice minivådområder med træflis
Matrice minivådområderne vil i 2019 blive udrullet i en pilotordning som nyt drænvirkemiddel i den kollektive målrettede in...
30.10.18