Feedback Form

  

Oprettet: 15-03-2017

Jordfordeling og anlægsfase og håndtering af tilskud i fællesskemaet

Du har som lodsejer sagt ja til at gennemføre vådområdeprojektet. Kommunen eller Naturstyrelsen ansøger om midler til at gennemføre vådområdeprojektet. Vurderingsforretning og jordfordeling gennemføres.

Vådområdeprojektet anlægges umiddelbart herefter og rådgiverne skal efterfølgende håndtere tilskud i fælleskemaet

Kommunen eller Naturstyrelsen står for projektledelsen i anlægsfasen.

Jordfordeling tager tid, men slutresultatet bliver bedre end det udgangspunkt du som lodsejer kommer fra, ellers ville jordfordelinger ikke blive til noget.

Når jordfordelingen er gennemført begynder landbrugsrådgiverne at håndtere vådområdeprojektet i fælleskemaet.


Vurderingsforretning. Foto: Frank Bondgaard

Tilbage til startsiden

Sidst bekræftet: 15-03-2017 Oprettet: 15-03-2017 Revideret: 15-03-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Projektleder

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

PowerPoint-shows og videoer om kollektive virkemidler
Se PowerPoint-shows og videoer om godkendte virkemidler – minivådområder. vådområde- og lavbundsprojekter samt privat skovr...
27.11.19
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2019
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
02.07.19
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
25.04.19
Kom og besøg 6 nye matrice minivådområder med træflis
Matrice minivådområderne vil i 2019 blive udrullet i en pilotordning som nyt drænvirkemiddel i den kollektive målrettede in...
30.10.18
Husk at få tinglysningen på plads, inden du søger om udbetaling til projekter om etablering af naturlig vandstand.
Det er vigtigt, at dit projekt er helt afsluttet, inden du søger om udbetaling. Ellers kan du risikere, at tilskuddet blive...
27.08.18

 Mere viden