Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-01-2019

 1590

Oprettet: 09-01-2014
Revideret: 10-01-2014

Kend processen i et vådområdeprojekt

Ny pjece om vådområder som kan bruges til at informere lodsejere og rådgivere i opstartsfasen af kommunale og statslige

Der kan være god økonomi i at deltage i et større vådområdeprojekt. Tiltaget er et af de få miljøtiltag, der er 100 procent finansieret af staten og EU. Vådområder har gode sikre effekter på miljø og natur. Det er vigtigt, at lodsejerne indgår i et vådområdeprojekt med et åbent sind, og er indstillet på at finde de rigtige løsninger i et konstruktivt samarbejde med kommune og stat.

Forståelse for selve processen og mulighederne i et vådområdeprojekt er nødvendige faktorer, for at de rigtige beslutninger kan tages. Læs derfor om de muligheder, der er for en lodsejer i pjecen ”Kend processen i et vådområdeprojekt”.

Der kan findes mere uddybende information om mange af emnerne på websiden vådområder, og der er mulighed for at tage på kursus i emnet den 27. februar 2014.

Vådområde ved Alling Å. Foto: Frank Bondgaard, VFL.

Sidst bekræftet: 02-01-2017 Oprettet: 09-01-2014 Revideret: 10-01-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydning af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drift ...
06.01.20
PowerPoint-shows og videoer om kollektive virkemidler
Se PowerPoint-shows og videoer om godkendte virkemidler – minivådområder. vådområde- og lavbundsprojekter samt privat skovr...
27.11.19
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2019
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
02.07.19
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
25.04.19
Kom og besøg 6 nye matrice minivådområder med træflis
Matrice minivådområderne vil i 2019 blive udrullet i en pilotordning som nyt drænvirkemiddel i den kollektive målrettede in...
30.10.18