Oprettet: 20-09-2019

Minivådområde gavner klimaet og bedriften

Et minivådområde er til fordel for naturen, landbrugets image og bedriften, mener en mælkeproducent ved Storvorde.


Når Kristian Olesens minivådområde tages i brug i løbet af efteråret, vil det afvande 50 ha af hans 320 ha jord. I områdets 5 damme, hvis samlede areal er 0,75 ha, vil der årligt blive fjernet 273 kilo kvælstof. Foto: SEGES

Det gavner både bedriften, naturen og landbrugets image. Sådan lyder den korte version af grunden til, at mælkeproducent Kristian Olesens besluttede at etablere et minivådområde på 1,5 ha af sin jord på Mosegården ved Storvorde.

”Ud over at sende et tydeligt signal om, at landbruget har stor interesse i at mindske udledningen af kvælstof og i at bidrage til en mere mangfoldig natur, får min bedrift også gavn af minivådområdet,” siger Kristian Olesen og uddyber:

”På sigt vil området måske kunne betyde, at jeg bliver mindre afhængig af efterafgrøder. Når jeg får monteret en afvandingspumpe i begyndelsen af næste måned, vil jeg bedre kunne styre vandstanden i drænsystemet og bestemme, hvor vandet skal løbe hen.”

I alt vil Kristian Olesens minivådområde komme til at afvande godt 50 ha af hans i alt 320 ha jord, der ligger på flad, gammel havbund. Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn om at give 550.000 kr. i støtte til dækning af hans udgifter til at anlægge minivådområdet.

Ingen økonomiske tab

Området ligger i en fugtig ende af marken, som det trods dræn kunne være lidt omstændeligt at arbejde på. Derfor forventer Kristian Olesen ikke at mærke nogen synderlig effekt af at have sagt farvel til 1,5 ha landbrugsjord.

”Jeg har jord nok at sprede gylle på og får erstatning for ikke at kunne dyrke jorden på det areal, der er blevet til et minivådområde. Så det skal nok balancere,” vurderer Kristian Olesen.

Han har brugt cirka en måned på etableringen af området i samarbejde med en entreprenør og oplandskonsulent Rune Hjortbak fra Agri Nord.

”Han har hjulpet med papirarbejdet, og alt i alt har jeg ikke brugt det store antal timer på opgaven. Men det er vigtigt at sørge for, at der er god kontakt mellem dem, der er involverede i projektet, så ingen går skævt af hinanden,” understreger Kristian Olesen.

Nysgerrige naboer

Flere gange har han haft besøg af nysgerrige naboer, der vil se, hvordan området kommer til at fungere. Kristian Olesen er også spændt på resultatet af sit miljøtiltag:

”Vi siger ikke nej til natur, og jeg ser frem til, at der kommer fugle, frøer, klovbærende vildt og andet dyreliv ved minivådområdet. Vand giver altid liv.”

338 landmænd og lodsejere ansøgte om at anlægge minivådområder i 2019-runden. Opfylder de kravene, kan alle ansøgninger imødekommes efter fødevareminister Mogens Jensens afsættelse af ekstra penge til området, som giver en total på 193,1 mio. kr.

Tre tip

Landmand Kristian Olesens tre råd ved etablering af et minivådområde:

  1. Vælg en entreprenør, som er vant til at arbejde med dræn
  2. Anlæg området i en tør periode af året
  3. Sørg for, at de involverede i projektet er i tæt kontakt og mødes fysisk ved området.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 17, 2019

Sidst bekræftet: 20-09-2019 Oprettet: 20-09-2019 Revideret: 20-09-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Henrik Lomholt Rasmussen

Af samme forfatter

Vi har kæmpe succes med fasefodring af goldkøer
Efter tre år med fasefodring af goldkøerne er kodødeligheden faldet til et minimum hos André Katers. Han har også fået bugt...
15.11.19
AP1 Pas på den snigende dræber i gylle
Gylle indeholder svovlbrinte, der ikke kan lugtes, men kan være dødbringende. KvægNyt spurgte tre mælkeproducenter, hvilke ...
15.11.19
Kvægnyt nr. 20 - 2019
Læs om: Turbo på udviklingenaf digital foderstyring og grovfoderproduktion; Hvor mange naturpoint scorer din bedrift. m.m.
01.11.19
Kvægnyt nr. 19 - 2019
Læs om: Jeg er mor for mine babykalve; Direktørrolle giver frihed og skaber resultater; Stor japansk interesse for dansk mæ...
18.10.19
Kvægnyt nr. 18 - 2019
Nu ved jeg køerne har megalange tunger; Driv forretning som Mærsk; Høj kodødelighed i sommeren 2019 ......
04.10.19