Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi

Økonomi

 Mest læste om økonomi den seneste måned

 

 Artikler

 Får du logget ind?

Nye artikler

Sammendrag af rapport om sammenligning af konkurrenceevnen i Danmark og Spanien indenfor smågriseproduktion
Rapporten er udarbejdet i projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale kon...
20.11.18

Sammendrag af rapport om sammenligning af konkurrenceevnen i Danmark og Spanien indenfor slagtesvineproduktion
Rapporten er udarbejdet i projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale kon...
20.11.18

Julefrokost og julegaver
Julen står for døren, og her vil mange arbejdsgivere gerne tilgodese ansatte med en firmajulefrokost og en julegave. Men hv...
19.11.18

Lovforslag om tilbagebetaling af SU eller SVU
Tilbagebetaling af uddannelsesstøtte, som er udbetalt inden for samme støtteår, skal kunne lægges sammen og kræves tilbageb...
19.11.18

Orienteringsmøde - Socialjura 2019
Orienteringsmøde om socialjura afholdes den 31. januar 2019 på Comwell, Middelfart.
19.11.18

Integreret svineproduktion
Tema fra Produktionsøkonomi Svin 2018.
19.11.18

SKATM-2018-24-02. Tilbagebetaling af produktionsafgift på sukkerroer
Nordic Sugar A/S efterlyser sukkerroedyrkere fra 1999-2001, idet disse kan få tilbagebetalt produktionsafgifter for produkt...
16.11.18

SKATM-2018-09-03. Fradrag for driftsmiddelsaldo. Ophør
Der var tale om virksomhedsophør i 2010, og et selskabs erhvervelse af en udlejningsejendom i 2010 var uden forbindelse med...
16.11.18

SKATM-2018-02-05. Ejendomsavance. Tab. Genoptagelse
Tab fra og med indkomstår 2015, som ikke selvangives, kan ikke fremføres, medmindre der sker genoptagelse efter skatteforva...
16.11.18

Undersøgelse af nye datakombinationers informationsværdi
Hvad synes landmænd om løbende beregning af fremstillingspris på mælk?
15.11.18

Ansvarlig

Erhvervsøkonomi
Afdelingschef

Torsten Gruhn

Erhvervsøkonomi, Ledelse