Feedback Form

Økologi diverse 

Oprettet: 10-05-2004
Revideret: 07-02-2005

Deltagere i økosvineprojekt OPTUR

Deltagere i projekt OPTUR (Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion)

Navn

Organisation

Telefon

Mobil

E-mail

 

Projektgruppe

 

 

 

 

Claus Aage Grøn Sørensen

DJF-Bygholm

76 29 60 23

22 82 75 47

Claus.Soerensen@agrsci.dk

Hanne Nissen

Danske Slagterier

76 96 47 51

20 82 75 82

han@danskeslagterier.dk

Jens Sloth

DJF- Rugballegaard

 

 

Jens.Sloth@agrsci.dk

Jørgen Eriksen

DJF- Foulum

89 99 18 70

 

jorgen.eriksen@agrsci.dk

Kirsten Holst Sørensen

DJF- Rugballegaard

76 29 60 69

20 93 09 65

Kirsten.Holst@agrsci.dk

Thomas Vang Jørgensen

Landscentret

87 40 54 92

24 27 07 31

tvj@landscentret.dk

Torkild Nyholm Jakobsen

DJF- Rugballegaard

 

 

ThorkildNyholm.Jakobsen@agrsci.dk

Tove Bøge Serup

Landscentret

87 40 53 64

21 24 26 11

tos@landscentret.dk

Gorm Veggerby

DJF- Rugballegaard

76 29 61 47

40 94 49 90

gorm.veggerby@agrsci.dk

 

 

 

 

 

Følgegruppe

 

 

 

 

Flemming Haugaard

 

74 64 66 95

21 48 95 98

ingeboel@post10.tele.dk

Jens Peter Nannerup

Friland Food

96 69 47 92

40 15 98 31

jpna@friland.dk

Folmer Pedersen

Gert Ladegaard (suppl.)

Svineudvalget

74 85 51 22

 

40 54 46 43

peders.folmer@wanadoo.dk

gertladegaard@mail.tele.dk

Karin Strudsholm

DJF-Foulum

89 99 12 32

Karin.Strudsholm@agrsci.dk

Merete Studnitz

DJF-Foulum

89 99 13 22

merete.studnitz@agrsci.dk,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Skrevet af konsulent Tove Serup, Svin

Del af projektet OPTUR (Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion), som er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Juni 2004

Sidst bekræftet: 26-11-2018 Oprettet: 10-05-2004 Revideret: 07-02-2005

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
VIDEO: Kan dansk tang afhjælpe fravænningsdiarré hos smågrise?
Det undersøges netop nu under kontrollerede forhold i et foderforsøg.
05.12.18
Groft er godt
Få inspiration til brug af grovfoder til slagtesvin fra Øko- og frilandsproducenter.
24.09.18
Faremarksmanualen for sohold på friland med tilhørende 16 faktaark
Omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefal...
08.06.18
Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlende placering af anlæg m.v., §...
24.05.18