Feedback Form

Økologi diverse 

Oprettet: 10-05-2004
Revideret: 07-02-2005

Deltagere i økosvineprojekt OPTUR

Deltagere i projekt OPTUR (Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion)

Navn

Organisation

Telefon

Mobil

E-mail

 

Projektgruppe

 

 

 

 

Claus Aage Grøn Sørensen

DJF-Bygholm

76 29 60 23

22 82 75 47

Claus.Soerensen@agrsci.dk

Hanne Nissen

Danske Slagterier

76 96 47 51

20 82 75 82

han@danskeslagterier.dk

Jens Sloth

DJF- Rugballegaard

 

 

Jens.Sloth@agrsci.dk

Jørgen Eriksen

DJF- Foulum

89 99 18 70

 

jorgen.eriksen@agrsci.dk

Kirsten Holst Sørensen

DJF- Rugballegaard

76 29 60 69

20 93 09 65

Kirsten.Holst@agrsci.dk

Thomas Vang Jørgensen

Landscentret

87 40 54 92

24 27 07 31

tvj@landscentret.dk

Torkild Nyholm Jakobsen

DJF- Rugballegaard

 

 

ThorkildNyholm.Jakobsen@agrsci.dk

Tove Bøge Serup

Landscentret

87 40 53 64

21 24 26 11

tos@landscentret.dk

Gorm Veggerby

DJF- Rugballegaard

76 29 61 47

40 94 49 90

gorm.veggerby@agrsci.dk

 

 

 

 

 

Følgegruppe

 

 

 

 

Flemming Haugaard

 

74 64 66 95

21 48 95 98

ingeboel@post10.tele.dk

Jens Peter Nannerup

Friland Food

96 69 47 92

40 15 98 31

jpna@friland.dk

Folmer Pedersen

Gert Ladegaard (suppl.)

Svineudvalget

74 85 51 22

 

40 54 46 43

peders.folmer@wanadoo.dk

gertladegaard@mail.tele.dk

Karin Strudsholm

DJF-Foulum

89 99 12 32

Karin.Strudsholm@agrsci.dk

Merete Studnitz

DJF-Foulum

89 99 13 22

merete.studnitz@agrsci.dk,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Skrevet af konsulent Tove Serup, Svin

Del af projektet OPTUR (Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion), som er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Juni 2004

Sidst bekræftet: 26-11-2018 Oprettet: 10-05-2004 Revideret: 07-02-2005

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19
Barrierer for omlægning
Fokus på paradokset stort potentiale for vækst af den økologiske svineproduktion, men tilgangen af nye producenter udeblive...
15.11.19
Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
Nye EU-regler for økologi fra 2021
Den ny EU forordning er vedtaget og træder i kraft 1. januar 2021. Lige nu arbejdes der på at præge indholdet af de detalje...
07.12.18