Feedback Form

Økologi diverse 

Oprettet: 10-11-2004
Revideret: 09-06-2004

Græsmarksstyring - økosvineprojekt OPTUR

Græsmarksstyring (græsblanding = Ø 22)

Foldregulering og afgræsning

Dato

Aktivitet og kommentarer

Drægtighedsfold
(per fold, 3 i alt)

Farefolde
(per fold, 15 i alt)

29.april

Foldene er etableret. Søerne lukkes ind i foldene.

18 m x 50 m = 900 m2

18 m x 11 m = 198 m2

18. maj

Drægtighedsfolde udvides for at give søerne frisk græs at græsse.

+ 11 m = + 550 m2

20. maj

1. slæt græs høstes (se foderværdi etc. i tabellen slæt)

21. maj

Farefoldene udvides, så foldene er lige lange

+ 11 m = + 121 m2

3. juni

Yderligere 9 farefolde tages i brug

40 m x 11 m = 440 m2

8. juni

De oprindelige 6 farefolde udvides

+ 11 m = + 121 m2

25. juni

Drægtighedsfolde udvides

+ 11 m = + 550 m2

30. juni

2. slæt græs høstes (se foderværdi etc. i tabellen slæt)

12. august

Alle folde udvides

+ 18 m = + 900 m2

+ 18 m = + 198 m2

6. september Drægtighedsfolde udvides + 18 m = + 900 m2

Vinterareal

Farefold

17 stk. 18x11 m= 200 m2/so

Drægtighedsfolde

3 stk 18x50 m= 90 m2/so (ved 10 søer)

Halmforbrug ved etablering Rapshalm: 34.500 kg
Havrehalm: 20.000 kg
I alt: 54.500 kg


Slæt

Dato

Aktivitet

Udbytte

Kvalitet kg per FEdr

20. maj

1. slæt ensileret på 5,3 ha

878 fe/ha

3,3 kg ensilage

30. juni

2. slæt ensileret på 4,2 ha

850 fe/ha

3,3 kg ensilage

1. september 3. slæt ensileret på 3,8 ha 845/fe/ha 4,5 kg ensilage

 


Skrevet af konsulent Tove Serup, Svin

Del af projektet Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion, som er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Juni 2004

Sidst bekræftet: 17-12-2018 Oprettet: 10-11-2004 Revideret: 09-06-2004

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19
Barrierer for omlægning
Fokus på paradokset stort potentiale for vækst af den økologiske svineproduktion, men tilgangen af nye producenter udeblive...
15.11.19
Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
Nye EU-regler for økologi fra 2021
Den ny EU forordning er vedtaget og træder i kraft 1. januar 2021. Lige nu arbejdes der på at præge indholdet af de detalje...
07.12.18