Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 03-12-2015

Økologi diverse 

Oprettet: 03-02-2003

Økologisk græsrodsforskning

GRÆSRODSFORSKNING


Betingelser
Projekttyper
På finansloven
Yderligere oplysninger

 

Græsrodsforskning
Bygger på landmændenes egne ideer
Tilskud på højst 70 procent
Mere end 150 projekter har fået tilskud


En billesuger, biologisk bekæmpelse af tidsler og en mobil malkestald til køer. Det er blot tre af de mere end 150 store og små forsøgsprojekter, som gennem de seneste år har fået tilskud fra Direktoratet for FødevareErhverv under Fødevareministeriet.

Siden 1997 har økologiske landmænd med lyse ideer nemlig kunnet få økonomisk støtte til eksperimenter og forsøg - populært kaldet 'græsrodsforskning.

Hensigten med tilskudsordningen er at give landmændene muligheder for at afprøve deres ideer i praksis og samtidig sikre, at de ideer, der kan have værdi for andre, bliver undersøgt og beskrevet nærmere.

Græsrodsforskning er ikke videnskabelig forskning i traditionel forstand, som det foregår på Statens forsøgsstationer, men eksperimenter og forsøgsprojekter tilrettelagt med udgangspunkt i praktikernes egne behov. Græsrodsforskerne kan dog være med til at formidle ideer og tanker til de professionelle forskere, som med afsæt i de første spæde resultater kan arbejde videre med dem og lade dem indgå i deciderede videnskabelige projekter.

Betingelser
For at opnå tilskud skal resultaterne af græsrodsforskningen være offentligt tilgængelige, så konsulenter, forskere og andre landmænd også kan drage nytte af dem.
Der er mulighed for at få højst 70 procent i tilskud til for eksempel lønomkostninger, konsulentbistand samt analyser, materialer og lignende. For at opnå højeste tilskud, vil det dog ofte kræves, at en forsker eller konsulent er tilknyttet projektet.
Også investeringer i bygninger, maskiner og inventar kan man få tilskud til, hvis investeringerne er nødvendige for at gennemføre projektet. Man skal dog være opmærksom på, at tilskud hertil først beregnes, når investeringens såkaldte scrapværdi er trukket fra.
til top Til top

Eksempler på projekter
Blandt de hidtidige græsrodsprojekter finder vi især mange teknisk orienterede maskin-projekter. I denne kategori kan nævnes blandt andet en billestøvsuger, som blev udviklet for at imødegå angreb af kløversnudebiller i kløvermarker. Eller en selvkørende arbejdsvogn drevet ved hjælp af solceller. Arbejdsvognen havde sin debut i sommeren 2000 og anvendes som lugevogn og til andre lettere arbejdsopgaver, hvor den udgør et miljørigtigt og energibesparende alternativ til traktoren.

Også jordbehandling og udvikling af nye dyrkningsteknikker er et emne, som optager mange græsrodsforskere i det økologiske landbrug. I et græsrodsforsøg har en økologisk gartner således forsøgt at minimere angrebet af bladlus i kål og salat ved at så blomstrende urter imellem afgrøderne. De blomstrende urter tiltrækker svirefluer og snyltehvepse, som er naturlige fjender for bladlusene.

I 2002 er fem økologiske frugtavlere gået sammen om at etablere en række modelplantager for økologisk æbleavl. Udgangspunktet er en intensiv frugtproduktion med små tætte træer i espalier, som skal give bedre muligheder for at regulere forekomsten af skadedyr og sygdomme. I forsøget etableres læhegn, urter- og græsbaner, ligesom der opsættes fuglekasser, rovfuglepinde, bistader og insektskjul.

På finansloven
Ideen til græsrodsforskningen opstod hos Landsforeningen Økologisk Jordbrug, som i 1995 udarbejdede et notat til den daværende fødevareminister om behovet for økologisk forskning. Græsrodsforskningen bliver heri beskrevet som et supplement til arbejdet i de etablerede forskningsinstitutioner og to år senere, i 1997, afsættes der for første gang på finansloven 19 millioner kroner til formålet.
Frem til efteråret 2002 er der ydet tilskud til mere end 150 græsrodsprojekter, herunder et projekt ved Landbrugets Rådgivningscenter, der skal formidle resultaterne fra de øvrige projekter på internettet.
til top Til top


Yderligere oplysninger

LandbrugsInfo. Her er der resultater fra græsrodsforskning og tips til at komme i gang foruden forklaring på historien bag græsrodsforskningen.

 

til top Til top


Dette dokument er del af projektet Økologisk Informationsavis - med tilhørende aktiviteter målrettet landmænd.
Projektet er støttet af Direktoratet for FødevareErhverv.

Informationskonsulent Tomas Fibiger Nørfelt ,Afdelingen for Økologi

Sidst bekræftet: 11-04-2005 Oprettet: 03-02-2003 Revideret: 03-02-2003

Forfatter

Økologi
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15
Præsentation af radrensere
Økologi afdelingen på SEGES gennemførte demonstration af ny teknologi inden for radrensere onsdag den 21. maj 2014 på Køben...
31.12.14