Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 12-11-2009

Økologisk FjerkræInformation 

Oprettet: 30-10-2000

Økologiske slagtekyllinger i England

Økologiske slagtekyllinger i England

I England er den alternative slagtekyllingeproduktion større end i Danmark. I øjeblikket producerer de 500.000 økologiske kyllinger og 7,5 millioner frilandskyllinger om året. Derfor tog vi (tre konsulenter fra Landskontoret for Fjerkrærådgivning) på en to-dages inspirationstur til England. Alle økologiske slagtekyllingeproducenter var inviteret med, men kun to deltog.

Formålet med turen var at se kyllinger på friland om vinteren, at få inspiration til konstruktion af mobile huse og at se andre kyllinger end I 657, som bruges i Danmark. Turen var arrangeret af Camilla Fisker i samarbejde med Bob Nichol fra Hubbard ISA. Hubbard ISA leverer forældredyrene til den danske økologiske slagtekylling.

Økologiske kyllinger - husmandsmodellen

Det første besøg var hos en mindre økologisk slagtekyllingeproducent i Norfolk. Han havde Redbro kyllinger. Det var flotte rødfjerede kyllinger med en 81 dages vægt på 2,6 kg, altså en kylling der vokser hurtigere end vores I 657.

Han havde kyllinger i mange forskellige aldre på samme ejendom. Han indsatte 1.000 kyllinger hver anden uge. De første 4 uger gik kyllingerne i en gammel nødtørftigt indrettet ladebygning. De sidste 8 uger gik de i mobile huse, som landmanden selv havde bygget. Der var 8 huse á 50 m2, hver med plads til 500 kyllinger.

Konstruktionen af de mobile huse var interessant. Der var 3 udgangshuller i hver side (vindretningen bestemte, hvilken side der blev åbnet). Husene var isolerede. Der var et lag kraftig plastik i bunden under strøelsen, så der ikke trak fugt op fra jorden. På den måde kunne strøelsen holdes tør og god. Der var naturlig ventilation med luftindtag i hele husets bredde og åbninger ved kippen. Ventilationsåbningerne var lavet af gennemsigtige plader, så der også kunne komme dagslys ind i stalden, selvom udgangshullerne var lukkede. De indvendige overflader var hvide, glatte og rengøringsvenlige.

Et af de mobile huse med
ventilationsåbninger
og udgangshuller.
Samme hus set inde fra. Ventilationsåbninger med gennemsigtige plader og udgangshuller der er lukkede i denne side.

Økologiske kyllinger - godsejermodellen

På et stort gods i Sydengland, Sheepdrove Organic Farm, så vi en absolut luksus udgave af mobile huse. Det var plastikhuse bygget på en kraftig stålramme. Kyllingerne gik der fra de var 3 uger gamle, og der var plads til 1.000 kyllinger i hvert hus. Der blev brugt almindelige Ross-kyllinger, som gik, til de var 81 dage. Desuden blev der eksperimenteret med de langsomt voksende Isa-kyllinger.

I de mobile huse var der udgangshuller i hele bredden i begge sider. Over udgangshullerne var der ventilationsåbninger. Begge dele blev styret manuelt ved hjælp af et spil for enden af huset.

Der var et halvautomatisk fodringsanlæg i de mobile huse. Uden for hvert hus var der en silo. Foderet blev transporteret via snegle fra siloen ud i automaterne. Sneglen blev trukket af en generator, som var monteret på en traktor. Der var 18 foderautomater og 8 rundvandere til de ca. 1.000 kyllinger. Det var nødvendigt med så mange automater, fordi kyllingerne blev kraftigt foderrationeret, fra de var 6 uger gamle. De blev fodret én gang om dagen og fik kun 125 g foder pr. kylling pr. dag. Det tog dem ca. en time at æde det. De var stressede, der var kannibalisme men ingen nævneværdige benproblemer.

På denne ejendom var der også kyllinger i mange forskellige aldre samtidig, så der kunne leveres ferske kyllinger hver uge. Slagtningen foregik i øvrigt på et nybygget gårdslagteri. På Sheepdrove Organic Farm er penge åbenbart ikke en begrænsende faktor, når ideer og idealer skal realiseres. Det skal nævnes, at ejerne af godset ikke har landbruget som hovedindtægtskilde.

Ross-kyllinger med enkelte Isa-kyllinger imellem på marken foran et af de mobile huse.

Indretning af de mobile hus med
halvautomatisk fodringsanlæg.

Frilandskyllinger

Vi besøgte desuden en frilandsproducent, som havde kyllinger i to gamle slagtekyllingestalde.

Kyllingerne var den linie, der kaldes I 457. Der er brugt den samme høne som til I 657, men med en mere hurtigt voksende hane. De havde en gennemsnitlig levendevægt på 3 kg ved 81 dage og en foderudnyttelse på 2,83 kg/kg. Dødeligheden lå på ca. 2,5 %. Det var flotte rødfjerede kyllinger uden benproblemer.

Staldene var delt på midten, så der var kyllinger i fire forskellige aldre samtidig på ejendommen. Det er meget ideelt at bruge de gamle slagtekyllingestalde til en alternativ produktion. Der kan skabes et godt indeklima, og der er inventar, som fungerer godt, og som er arbejdsbesparende. Med tiden vil der dog oparbejdes et stort smittepres, når der ikke bruges skiftefolde, og der er kyllinger i flere aldre på samme ejendom.

Gamle slagtekyllingestalde ombygget til frilandsproduktion.

Der var kædefodringsanlæg og drikkenipler i stalden til frilandskyllinger.

Vi var på indkøb i både Sainsbury og Tresco. Sainsbury er den supermarkedskæde i England, der har flest økologiske varer. Sammenlignet med danske supermarkeder var udvalget dog meget begrænset. Men der var mange fjerkræprodukter, også frilandskyllinger (free-range) og økologiske kyllinger (organic) både hele og i udskæringer. Alle de nævnte fjerkræprodukter var ferske.

Priserne i Sainsbury var:
5,25 £ pr. kg for hele økologiske kyllinger
5,35 £ pr. kg for økologiske kyllingelår
3,59 £ pr. kg for hele Label Rouge kyllinger
1,8 - 2,5 £ pr. kg for hele konventionelle kyllinger

Tesco er kendt for at stille meget strenge krav til deres leverandører.

Her var priserne:
4,99 £ pr. kg for hele økologiske kyllinger
5,49 £ pr. kg for økologiske kyllingelår
14,99 £ pr. kg for brystfilét fra økologiske kyllinger

1 £ svarede til ca. 12 kr., da vi besøgte England i februar 2000. Priserne adskilte sig ikke væsentligt fra de danske priser, men udbudet var større, og det blev præsenteret på en flot og indbydende måde.

Hele rejserapporten (11 sider) med farvebilleder kan bestilles hos Landskontoret for Fjerkrærådgivning på telefonnummer 8740 5000. Prisen er 35,-kr + moms og ekspeditionsgebyr.

Ninna Pedersen

Sidst bekræftet: 03-04-2002 Oprettet: 30-10-2000 Revideret: 30-10-2000

Forfatter

Fjerkræ