Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-03-2017

Rapport 

Oprettet: 27-03-2013

Økoboksforsøg nr. 8 - Hønefodring - Regulering af adfærd med fiskemel eller havre

Kyllingernes vægt ikke blev påvirket signifikant dag 21 eller 30. Generelt sås fine trædepudescores og lav dødelighed samt rolig adfærd gennem hele forsøget, og den udeblivende kannibalisme og fjerpilning kunne dermed ikke tilskrives fodringen.

Sammendrag

Formålet med forsøget var at undersøge, hvordan supplerende tildeling af fiskemel eller hel havre kan give hønekyllinger en mere rolig adfærd, og derved begrænse begyndende problemer med fjerpilning og afværge kannibalisme.

I forsøget indgik i alt tre behandlinger med fire gentagelser, som blev gennemført fra dag 0 til dag 30.

  • Behandling 1: Normalt foderprogram.
  • Behandling 2: Normalt foderprogram plus fiskemel.
  • Behandling 3: Normalt foderprogram plus hel havre.

Fra dag 0 til 21 blev der i alle bokse tildelt startfoder. Dag 21 skiftedes til voksefoder, og hvedetilsætningen startede. Fra dag 6 startede tilsætningen af fiskemel eller hel havre. Tilsætningen af hel hvede og grovfoder skete efter et i forvejen fastlagt program. Hvedetildelingen var ens for behandling 1 og 2, mens halvdelen af hveden blev erstattet med hel havre i behandling 3.
 
Kyllingernes vægt og foderforbrug blev registreret på dag 21 og 30. Ved forsøgets afslutning på dag 30 blev trædepudesundheden og fjerdragten vurderet på 30 kyllinger fra hver boks. Antal døde kyllinger blev registret dagligt.

Resultaterne viste, at kyllingernes vægt ikke blev påvirket signifikant dag 21 eller 30. Ved forsøgets afslutning på dag 30 var vægten 693 g, 692 g, og 699 g i hhv. behandling 1, 2 og 3. Foderudnyttelsen var ikke påvirket signifikant dag 21, men dag 30 var der en signifikant ringere foderudnyttelse ved behandling 3. I behandling 1 og 2 var den bedste foderudnyttelse på henholdsvis 1,99 og 2,04, mens foderudnyttelsen var 2,17 i behandling 3.

Generelt var den opnåede trædepudescore fin, og dødeligheden var meget lav gennem hele forsøget.

Kyllingerne var under hele forsøgsperioden rolige og begyndte ikke på noget tidspunkt med fjerpilning eller kannibalisme. Kyllingerne i huset havde på et tidspunkt begyndende problemer (to kyllinger) med fjerpilning og kannibalisme, men efter en regulering af lysintensiteten og tildeling af halm ophørte problemerne.

Kyllingerne havde generelt en rolig adfærd, og det kunne ikke bevises, at tildeling af fiskemel eller hel havre kunne give en rolig adfærd ved begyndende problemer med fjerpilning eller kannibalisme. Den forøgede lysintensitet i boksene påvirkede heller ikke adfærden negativt.

Læs den fulde rapport ovenfor.

Forfatter: Brian Eskildsen, Videncentret for Landbrug, Fjerkræ

Sidst bekræftet: 14-03-2014 Oprettet: 27-03-2013 Revideret: 27-03-2013