Succes med Økologi 

Oprettet: 13-03-2009

Proteinafgrøder og grovfoder til fjerkræ og svin

Katalog over proteinafgrøder til økologisk fjerkræ og svin. Produkterne stammer fra projektet "Tidligt høstede proteinafgrøder og grovfoder til fjerkræ og svin"

 
Foto: Niels Finn Johansen og Tove Serup, Videnscentret for Landbrug

 

Baggrund

Over de sidste 3 år er der gennemført et projekt med titlen "Tidligt høstede proteinafgrøder og grovfoder til svin og fjerkræ". Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Projektet havde til formål at finde frem til afgrøder, der kan levere energi og protein til økologiske fjerkræ og svin, når afgrøden høstes før modenhed. Desuden var målet at fremme en mere aktiv brug af grovfoder i de økologiske fjerkræ- og svinebesætninger, samt se på udviklingsmulighederne af bedrifternes sædskifter ved inddragelse af større mængder grovfoder.

Produktblade - "Sådan får du analyseret dit grovfoder"
 

Næringsstofindhold i grovfoder til fjerkræ (pdf)

Næringsstofindhold i grovfoder til svin (pdf)

Data blade - Næringsstofindhold i økologiske grovfodermidler til Fjerkræ og svin

Beskrivelse af Datablade (pdf)

Rapsensilage - høstet efter blomstring (pdf)

Grønrapsensilage - høstet inden blomstring (pdf)

Grønraps fermenteret med syretilsætning (pdf)

Grønraps fermenteret uden syretilsætning (pdf)

Crimpet havre + (ært/hvede) (pdf)

Crimpet Triticale (pdf)

Crimpet Lupin (pdf)

Ribbehøstet lupin (pdf)

Ribbehøstet lupin/ukrudt (pdf)

Crimpet Hestebønne (pdf)

Ribbehøstet hestebønne (pdf)

Cikorierod (pdf)

Grønhavre ensilage (pdf)

Grønhavre/vikke ensilage (pdf)

Byg/ærte helsæd (pdf)

Byg/ærteensilage, ribbehøstet (pdf)

Majshelsæd (pdf)

Cikorietop, ensilage (pdf)

<><><>Soyabønne helsædsensilage (pdf)

Soyabønne helsædsensilage, fermenteret med syretilsætning (pdf)

Soyabønne helsædsensilage, fermenteret uden syretilsætning (pdf)

Soyabønneensilage, ribbehøstet (pdf)

Kløvergræs, friskvare (grønt) (pdf)

Kløvergræs, fermenteret med syretilsætning (pdf)

Kløvergræs, fermenteret uden syretilsætning (pdf)

Kløvergræs ensilage, 1 slæt, uden forvejring (pdf)

Kløvergræs ensilage, 1 slæt, forvejret (pdf)

Pjecer om Grovfoder

Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder (pdf)

Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder til æglæggende høner (pdf)

Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder til drægtige søer (pdf)

 

 

Sidst bekræftet: 27-02-2018 Oprettet: 13-03-2009 Revideret: 13-03-2009

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Konsulent, Fjerkræ

Niels Finn Johansen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Hvis hønerne skal holdes på stald på grund af fugleinfluenza?
Strategi for at undgå dårlig velfærd i perioder med staldpligt v. Niels Finn Johansen, SEGES Økologi Innovation
06.02.20
FjerkræNyt nr. 1 - januar - 2020
Praktiske råd om at beskytte fjerkræ mod fugleinfluenza, Nyt fra Alarmovervågningen, Nye resultater fra boksforsøg med farv...
06.02.20
Fytase i korn og dets betydning ved fodring af svin og fjerkræ
Fytase er et naturligt forekommende enzym i korn og den største fytaseaktivitet findes i rug og den mindste i havre.
28.01.20
Fjerkræ Nyt nr. 9 december 2019
Nyt fra Alarmovervågningen samt indtryk fra Tema-møde om Fjerkræ, Økologikongres, Åbning af nyt gårdslagteri på Hopballe Mø...
06.12.19
Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19