Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2020

<b><font size="4">Græsrodsforskning</font></b> 

Oprettet: 14-04-2005

Grøngødning i økologisk jordbrug

Siden 1999 er der afsluttet en række projekter om brugen af grøngødning i økologisk jordbrug.

Flere af projekterne har omhandlet brugen af afskåret grøngødningsmateriale på forskellige vis. Inden for produktionen af grønsager og frugt er det velkendt, at grøngødning kan tilføres jorden som jorddække. Ved anvendelse som jorddække er grøngødningen også med til at skygge for ukrudt og beskytte jorden mod udtørring og erosion. Erfaringerne fra et af græsrodsprojekterne er imidlertid, at man ikke bør anvende grøngødningsplanter med lavt C/N-forhold som jorddække for at undgå et for stort tab af kvælstof. I en solbærplantage var der gode erfaringer med at så grøngødning imellem solbærrækkerne og efterfølgende blæse afskåret plantemateriale ind imellem buskene.

Anvendelse af afskåret kløvergræs til gødskning af større arealer har som noget nyt været afprøvet på en planteavlsbedrift. Erfaringerne fra projektet var, at det var muligt at anvende afskåret kløvergræs til gødskning, men der er et stort arbejde forbundet med at få materialet samlet i stakke, gemt og spredt ud på de arealer, hvor det skal anvendes som gødning. Metoden er derfor mest relevant på bedrifter, hvor der ikke er adgang til husdyrgødning.

Klik ind på de enkle projekter eller de supplerende links, hvis du vil vide mere om grøngødning.

Metoder til forbedring af jordkvalitet på lerjord
Et treårigt forsøg med jordforbedring viste, at dyrkning af stenkløver og timothè fremmer regnormeaktivitet i ubehandlet jord, at kompost og braklægning har en positiv virkning på jordstrukturen, at stenkløver virker positivt på jordstrukturen uanset om jorden er dybdeløsnet eller ej og at dybdegående jordløsning med Meliorator ikke har længerevarende virkning.
21. februar 2007

Økologiske ribs - produktion af stiklinger på friland samt optimeret udnyttelse af kløvergødning
Det er en god idé at så kløvergrøngødning i mellem rækkerne af ribsbuske. Afslået materiale kan blæses ind imellem rækkerne.
28. september 2004.

Muligheder for forbedret udnyttelse af kløvergødning i økologisk markbrug
Det er muligt at forudsige grøngødningens kvælstofeftervirkning på den efterfølgende afgrøde, men der er brug for mere udvikling på området.
14. september 2004

Afskåret kløvergræs som gødningsmiddel
Friskt afskåret og lagret kløvergræs kan bruges til gødning på bedrifter, hvor der ikke er adgang til husdyrgødning. I projektet blev gødskning med afskåret kløvergræs afprøvet i forskellige afgrøder.
30. september 2003

Udvikling af et økologisk samdyrkningssystem for fuldgødskning af vinterhvede og vårhvede med perserkløver
Grøngødskning af vinterhvede med direkte såning i perserkløver kunne ikke forsyne hveden med nok kvælstof. Der var meget ukrudt i den efterfølgende vårhvedeafgrøde, som også blev direkte sået.
30. september 2003

Afprøvning af jorddækning (mulching) til bekæmpelse af ukrudt og som næringsstofkilde til økologiske grønsager
Grøngødning med et lavt C/N-forhold der nedmuldes imellem rækkerne kan anvendes til eftergødskning, mens grøngødninger med højt C/N-forhold kan anvendes som jorddække.
26. august 2002

Gødningsanalyser - Kvælstofstyring i økologisk grønsagsdyrkning
Mineraliseringen af nedpløjet grøngødning blev fulgt med og uden jordløsning med gruber. Kvælstofforsyningen af rosenkål, icebergsalat, bladselleri, rødkål og porrer blev herefter fulgt med N-min målinger.
26. august 2002

Yderligere oplysninger

  • Temasiden om organisk gødning i økologisk jordbrug på LandbrugsInfo 

Af Bent Kjærgaard Jensen, og Michael Tersbøll

Sidst bekræftet: 16-02-2015 Oprettet: 14-04-2005 Revideret: 14-04-2005

Forfatter

Økologi
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Etablering af græs i svinefolde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger, der kan anvendes til udlægget.
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15