Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2020

Græsrodsforskning 

Oprettet: 14-04-2005

Økologisk udsæd og frø

Siden 1999 er der gennemført en række projekter om økologisk produktion af udsæd og frø.

Forebyggelse mod udsædsbårne sygdomme er fortsat den største faglige udfordring ved produktion af økologisk udsæd. Frøafgrøder er særlig vanskelige at rense for ukrudt. Derfor er en effektiv ukrudtsbekæmpelse altafgørende for at kunne opnå en succesfuld økologisk frøafgrøde.

De afsluttede græsrodsprojekter har da også handlet om forebyggelse af frøbårne sygdomme i korn og ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder. Et projekt har vist, at eddike er et godt bejdsemiddel mod stribesyge i byg og stinkbrand i hvede. I samme projekt er et børsteanlæg afprøvet til rensning af såsæd for sporer af stinkbrand.

Fra to projekter om dyrkning af sneglebælg konkluderes det:

  1. Anvend den dobbelte udsædsmængde som ved konventionel dyrkning.
  2. Foretag ukrudtsbekæmpelsen før såning af sneglebælgen.
  3. Såbedet skal være fugtigt og have et passende reaktionstal.

Der er fortsat stort behov for at videreudvikle de økologiske metoder til bekæmpelse af ukrudt i frøafgrøder og forebyggelse af udsædsbårne sygdomme i økologisk jordbrug.
Klik ind på de forskellige projekter og læs mere om de erfaringer, der er gjort.

Udvikling af metode til bekæmpelse af kløversnudebiller i økologisk kløver ved massefangst i specialkonstrueret suger
Projektet gik ud på at fjerne kløversnudebiller fra økologisk kløver med en traktormonteret specialsuger. En sugning af hvidkløver viste sig effektiv i forhold til at fjerne biller. Man oplevede, at 40 procent af billerne i en kløvermark blev fjernet med sugeren.
21. februar 2007

Udvikling af strategi til forebyggelse og regulering af frøbårne sygdomme i fremavlskorn
Eddike kan anvendes som bejdsemiddel mod stribesyge i byg og stinkbrand i hvede. Børsterensning af såsæd for sporer af stinkbrand kan anvendes og synes desuden at have en positiv virkning på hvedens spiring.
22. september 2004

Biologiske/økologiske midler til bejdsning af majsudsæd mod fugleangreb
I projektet lykkedes det ikke at fremstille en bejdse, som kunne få fugle til at holde sig fra at æde majskerner.
31. marts 2003

Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug
I hvedeafgrøden var der tilstrækkeligt angreb af meldug til at konkludere, om mælk havde en effekt mod meldug. Overraskende nok steg udbyttet af hvede, selvom der ikke var synlige angreb af meldug.
2. oktober 2002

Dyrkning af økologisk sneglebælg til frø
Radrensning af sneglebælg havde en negativ virkning på udbyttet. I stedet bør man ukrudtsharve sneglebælg før såning, sørge for at så ved passende fugtighed og reaktionstal samt anvende den dobbelte udsædsmængde.
1. oktober 2002

Udarbejdelse af dyrkningsplan for økologisk sneglebælg
Ved dyrkning af økologisk sneglebælg bør den dobbelte udsædsmængde anvendes som ved konventionel dyrkning. Radrensning bør undlades, og i stedet bør en forsinket såning anvendes efter strigling af dæksæd.
19. juni 2001

Optimal ukrudtsbekæmpelse i økologisk timothe til frø
Radrensning gav en god ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket timothe, både på 25 og 50 cm's rækkeafstand.
19. juni 2001

Se også temasiderne om økologisk såsæd og økologisk frøavl på LandbrugsInfo.


Af Bent Kjærgaard Jensen og Michael Tersbøll
Sidst bekræftet: 16-02-2015 Oprettet: 14-04-2005 Revideret: 14-04-2005

Forfatter

Økologi
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Etablering af græs i svinefolde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger, der kan anvendes til udlægget.
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15