Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2020

LP - Græsrodsforskning 

Oprettet: 14-04-2005

Økologiske proteinafgrøder

Siden 1999 er der gennemført en række græsrodsprojekter om produktion af økologiske proteinafgrøder .

Der er gennemført græsrodsprojekter om dyrkning af proteinafgrøder som ært, hestebønne, gul, hvid og blå (smalbladet) lupin, sojabønne, quinoa, solsikke, hør, foderraps, vinterraps, vårraps og gul sennep. Der er blevet eksperimenteret med samdyrkning af proteinafgrøder med korn, samt dyrkning af proteinafgrøder som rækkeafgrøder med mulighed for radrensning. I et projekt er opnået en forbedring af foderkvalitet af hestebønne ved høst ved ribning frem for almindelig mejetærsker. I et andet projekt har man forsøgt at fodre med hjemmeproducerede rapskager. Gårdmøllen var imidlertid ikke god nok til at presse olien ordentlig ud af kagerne, hvilket resulterede i for fede kager og fald i mælkeydelse.

I august 2005 træder de nye EU-regler om 100 pct. økologisk fodring i kraft. Det er derfor nødvendigt at skaffe økologisk produceret protein og fedtsyre. Det er besværligt at skaffe protein af en tilfredsstillende kvalitet. Til fodring af svin og fjerkræ er det svært at skaffe foder med tilstrækkeligt indhold af de svovlholdige aminosyrer methionin, histidin og lysin.

Sojabønne er et godt fodermiddel til høns og svin på grund af det meget store indhold af de svovlholdige aminosyrer. Men sojabønnens vækst er tilpasset et mere varmt og tørt klima end det danske. Dansk økologisk produceret raps, ært, hestebønne og lupin er de mest interessante alternativer til import af økologisk sojabønne. Men der er fortsat mange opgaver, der skal løses før man kan opnå tilstrækkelig dyrkningssikkerhed og tilfredsstilende foderkvalitet af de dansk producerede proteinafgrøder.

Klik ind på de enkelte projekter og læs om de erfaringer, der er gjort.

Afprøvning af økologisk grovfoder
En afprøvning af hør, gul sennep, vårraps og lupin viste, at lupin var den mest interessante afgrøde at arbejde videre med i forhold til at opnå 100 pct. økologisk fodring af malkekøer.
28. marts 2001

Økologiske svin - Dyrkning af protein-, lysin- og energirigt grovfoder
Ribning af hestebønne gav øget udbytte og en forøgelse af lysinmængden på 40 pct. i forhold til høst ved modenhed. Lupin gav det højeste proteinudbytte, men den laveste fordøjelighed.
19. juni 2001

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i lupin
Ved ukrudtsbekæmpelse i lupin er det en fordel at kombinere radrensning med en eller flere ukrudtsharvninger før afgrøden spirer frem. Radrensning skader afgrøden mere en ukrudtsharvning.
19. juni 2001

Undersøgelse af alternative økologiske proteinafgrøder
Sojabønne har den bedste sammensætning af essentielle aminosyrer, men hvis den skal dyrkes under danske forhold er der behov for udvikling i egnede sorter. Quinoa er primært interessant til human ernæring.
27. august 2002

Fodermidler - Forsøg med ensilering af hestebønner
Ensilering af hestebønne til fordring af grise skal ske omkring 1. juli. Hestebønnerne skal sås tidligt og dybt for at kunne modne tidligt.
1. oktober 2002

Foderraps i havrehelsæd
Etablering af foderraps med havre som dæksæd gav for lave udbytter. Tidlig såning gav bedre fremspiring, men planten var over det vegetative stadie, når dæksæden blev høstet.
2. oktober 2002

Selvforsyning med hjemmepressede rapskager til malkekøer
De hjemmeproducerede rapskager var for olieholdige, hvilket gik ud over ydelsen. Gårdmøller skal kunne fremstille rapskager med et lavere fedtindhold, hvis det skal være muligt at anvende eget produceret raps.
27. november 2003

Afprøvning og udvikling af dyrkningssystemer til økologisk planteavlsejendom med hønsehold
Der er gjort erfaringer med samdyrkning af hestebønne og markært, havre og markært samt rækkedyrkning. Desuden er gjort erfaringer med bekæmpelse af rodukrudt, brug af grøngødning, efterafgrøder, samt øko-plov.
4. december 2003

Se også:

samt temasiderne om lupin, markærthestebønne og olieplanter.


Af Michael Tersbøll og Bent Kjærgaard Jensen
Sidst bekræftet: 16-02-2015 Oprettet: 14-04-2005 Revideret: 14-04-2005

Forfatter

Økologi
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Etablering af græs i svinefolde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger, der kan anvendes til udlægget.
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15